Een kwart van de werkplekken in Nederland scoort op het gebied van gezondheid onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) naar het binnenklimaat op kantoorwerkplekken van veertig panden.

Vooral het CO2-gehalte op werkplekken valt volgens de onderzoekers op. In slechts 50 % is de concentratie CO2 op de werkplek onder het ambitieniveau van maximaal 800 ppm (parts per million). Bij één op de vijf werkplekken is de situatie zelfs als slecht te beoordelen (>1200 ppm). CO2 is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator voor de mate van luchtverversing in een ruimte. Dit zie je tevens terug in de microbiologische waarden en dan vooral in de aanwezige hoeveelheid schadelijke schimmels en bacteriën. In bijna 40 % waren de gemeten aantallen hiervan te hoog. Dit gold ook voor de fijnstofconcentratie.

Clean desk
Opvallend was dat in ruim 72 % van de onderzochte kantoorpanden, de “clean desk” matig tot slecht scoort. Op bureaus liggen vaak te veel losse spullen; deze vormen een bron van verontreiniging met micro-organismen. Zorgelijk is tevens dat bij 73 % van de onderzochte werkplekken, de luchtvochtigheid beduidend onder de norm van 40 à 50 % ligt.

Ziekteverzuim
Gebrek aan frisse lucht, te hoge concentratie fijnstof en microbiologische waarden en een te lage luchtvochtigheid kunnen leiden tot een gebrek aan concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en dus tot verminderde arbeidsprestaties. In het ergste geval leidt dit zelfs tot onnodig ziekteverzuim. Dit alles is te voorkomen door een meting uit te laten voeren naar de de luchtkwaliteit in uw kantoorpand. Blygold Lab doet dit: snel, vakkundig en volgens de laatste innovaties.
Meer informatie? www.blygoldlab.nl

Bron: www.fmm.nl