Dat de invloed van warmtewielen op het energieverbruik van klimaatinstallaties groot is, weet het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) inmiddels ook. Blygold deed daar twee jaar geleden onderzoek naar het rendement van de 65 aanwezige warmtewielen. Op basis van deze inspectie en meting werden er 28 gereinigd en 37 gereviseerd of vervangen. ‘Dit scheelt ons op jaarbasis tientallen procenten in energieverbruik,’ aldus Arjan Wiegers, Adviseur technisch beleid van het UMCG.

Voor vele bedrijven en instellingen, vormen de warmtewielen de sluitpost op de klimaatinstallatie. Ten onrechte, want juist warmtewielen zijn onmisbaar in het proces van warmteterugwinning en dus energiebesparing. Professioneel onderhoud is daarom essentieel, zowel preventief als correctief. ‘Drie jaar geleden bogen we ons intern over alle warmtewielen in het UMCG,’ vertelt Wiegers. ‘Aanvankelijk dachten we ze “gewoon” te reinigen, totdat we ons realiseerden geen inzicht te hebben in hun individuele prestaties en rendement. En aangezien de leeftijd van de warmtewielen nogal varieert, hadden we juist behoefte aan specifiek cijfermateriaal.’  Om dat te achterhalen, nam Wiegers contact op met Blygold. ‘Zij hebben een uniek procedé voor het meten en reinigen van warmtewielen.’

Rendementsverlies
Het onderzoek vond twee jaar geleden plaats, de uitkomsten verraste Wiegers. ‘Die wielen zagen er op het eerste oog nog goed uit, maar het prestatie- en rendementsverlies was bij een aantal, toch fors.’ Daarop maakte het UMCG een afweging tussen reinigen en vervangen. ‘Let wel, een afweging per warmtewiel. Want voor elk van de 65 exemplaren hadden we cijfers over vervuilingsgraad, prestaties en energieverlies.’ Deze getallen zette Wiegers vervolgens af tegen de leeftijd van het warmtewiel, de vervuilingsgraad en tegen de kosten voor reiniging en vervanging. Uiteindelijk besloot het UMCG vorig jaar 28 warmtewielen te reinigen en – dit jaar – 37 exemplaren te reviseren of vervangen.

Levensduur
Blygold was betrokken bij zowel de reiniging, als revisie of vervanging van de warmtewielen, als bij het mechanisch werk, zoals het vervangen van de regelingen en elektronica, afdichtingen, borstels of lagers. ‘Mede dankzij hen, hebben we de kans benut om op een voordelige manier de levensduur van een groot aantal warmtewielen te verlengen, zowel technisch als economisch.’ Dat dit onderhoud tot een aanzienlijke energiebesparing zal leiden, stimuleert Wiegers in zijn plannen regelmatiger onderzoek te laten uitvoeren naar het rendement van de warmtewielen. ’We doen dit, ook omdat we hebben gemerkt dat de impact van warmtewielen op het energieverbruik veel groter is dan menigeen denkt.’

Lees hier het volledige artikel.