Chemisch Technisch Reinigen (CTR) met chemicaliën kan nodig zijn bij ernstige organische (bacteriën) of anorganische (kalk, corrosie) vervuiling. Dit zie je vaak terug in cv-leidingen, koeltorens, maar ook bij koel- en glycolwatersystemen, hoogwaardige medische en industriële processen en diverse andere gesloten vloeistofsystemen. “Bedrijven hebben een capaciteitsprobleem door vervuiling of ze meten relevante microbiologische overschrijdingen. In beide gevallen is chemisch technisch reinigen de oplossing!”

Aan het woord is Huub Gerritzen. Hij is al jaren de expert binnen Blygold op het gebied van CTR. Daarom geeft hij antwoord op vragen van klanten.

Is CTR een preventief middel of is het vooral een correctief instrument?
“Je kunt het op beide momenten inzetten. In de industrie zie je vaak dat de nood hoog is bij calamiteiten: storingen en uitval van systemen. In de medische sector wordt het daarentegen juist gebruikt ter voorkoming van het overschrijden van kiemgetallen bij microbiologische overschrijding.”

Wat maakt CTR zo specifiek?
“Dat is aan de ene kant de aard van de vervuiling en het materiaal waar de installatie van is opgebouwd en aan de andere kant het product (chemie) waarmee je de vervuiling oplost. En dat in combinatie met de werkwijze, waarbij chemicaliën worden gebruikt.”

Maakt dat CTR gevaarlijk?
“Niet als je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Blygold behoort tot een klein aantal bedrijven in Nederland dat CTR-werkzaamheden mag uitvoeren. Als je op dit gebied een specialist zoekt, check dan eerst even of deze SIR-gecertificeerd is. Uitsluitend dan werk je met goed getrainde en gecertificeerde mensen en blijven eventuele calamiteiten beheersbaar.”

Wat doet Blygold om tot dit selecte gezelschap van specialisten te blijven behoren?
“Tientallen medewerkers hebben het SIR-examen met succes afgelegd en volgen jaarlijks verplicht additionele trainingen.”

Wat is jouw tip in relatie tot CTR?
“Wacht niet tot het te laat is, totdat je productieproces stilstaat of totdat je besmettingen hebt die een risico vormen. Neem geen risico en gebruik Chemisch Technisch Reinigen zoveel mogelijk preventief als jaarlijks middel om ellende te voorkomen.”