Om juist in deze winterperiode de koudebron te laden, zijn vorig jaar zomer de TSA’s van de twee koeltorens op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven chemisch technisch gereinigd. Dit was nodig om het Warmte-Koude Opslagsysteem (WKO) optimaal te laten functioneren. In opdracht van Imtech voerde Blygold afgelopen zomer deze werkzaamheden uit. ‘Dit is secuur werk, dat je tot in de perfectie moet beheersen,’aldus Jeroen van Veldhoven van Imtech.

De Technische Universiteit Eindhoven bespaart sinds 2002 energie door warmte en koude in de grond op te slaan. Het gaat jaarlijks om zo’n drie miljoen KWH aan elektriciteit en meer dan 600.000 m3 gas. Een hoeveelheid energie die gelijk staat aan het energieverbruik van 850 huishoudens. Een WKO-systeem slaat warmte en koude op in de bodem, via water. Daarbij wordt via een leidingnet en twee clusters (warm en koud), verwarmd water in de winter voor de gebouwen gebruikt en afgekoeld water in de zomer, ter afkoeling. Op het terrein in Eindhoven staan twee koeltorens; deze zorgen voor extra toevoer van koude aan dit WKO-systeem. Dit is nodig, omdat de behoefte aan extra koeling binnen de TU Eindhoven groter is dan warmte. Om deze prestaties te leveren, gaat 50% van de warmte uit de bodem in de winter naar de koeltorens, die bij voldoende lage temperaturen, extra koude laden.

Flow
Het gebouwbeheersysteem van de TU Eindhoven signaleerde vorig jaar winter een teruglopende flow in het systeem. ‘Er ging steeds minder water door de platenwisselaar, waardoor de hoeveelheid energie die we altijd opslaan voor de zomer, terugliep,’vertelt Jeroen van Veldhoven, Beheerspecialist B&O Eindhoven. ‘Als gevolg realiseerden de koeltorens minder warmte-overdracht aan het WKO-systeem, dan normaal.’ In hun zoektocht naar de oorzaak, stuitte Imtech op vervuiling in de platenwisselaars. ‘Dit was waarschijnlijk het gevolg van onvoldoende afbraak van blad en groen. Bij dit proces voegen we chemicaliën toe aan het water; blijkbaar functioneerde dit niet langer voldoende.’

Secuur
Om de TSA’s van de koeltorens chemisch technisch te reinigen en om de pakkingen bij twee exemplaren te vervangen, koos de TU Eindhoven voor de zomervakantie als tijdsperiode en … voor Blygold. Volgens Van Veldhoven is concentratie en uiterste nauwkeurigheid bij deze klus hard nodig. ‘Dit is secuur werk; je moet weten wat je doet en dit tot in de perfectie beheersen.’ Inmiddels is met Blygold afgesproken dat elk jaar 1 TSA preventief wordt gereinigd. ‘Voorkomen is beter dan genezen, en goedkoper.’