Sinds 1 februari jl. is Blygold partner van de Dutch Datacenter Association (DDA). ‘Als specialist in het reinigen en anti-corrosie behandelingen van condensors en koelmachines, helpen we datacenters met hun bedrijfscontinuïteit en hun energieverbruik,’ aldus Ted Meij, directeur Blygold. “We zijn blij en trots dat we partner zijn geworden van deze uiterst relevante brancheorganisatie.’

Datacenters spelen een steeds grotere rol in onze maatschappij en digitale economie. Alles wat online gebeurt, is terug te leiden tot een datacenter. Nederlandse datacenters huisvesten vele digitale toepassingen en vormen daarmee het fundament van ons Internet. In deze gebouwen vol servers en andere digitale apparatuur, staan video’s en andere bestanden opgeslagen, draait belangrijke software en wordt data uitgewisseld tussen verschillende netwerken waarmee een datadistributie hub wordt gevormd.

Versterken economische groei
Inmiddels is 93% van de marktleidende datacenters in Nederland aangesloten bij de DDA, die sinds haar ontstaan een duidelijke missie heeft: het versterken van de economische groei en het profileren van deze sector naar de overheid, media en samenleving. Daarbij hanteert de brancheorganisatie drie focusgebieden. Een daarvan is Energie & Duurzaamheid. Zo zet de DDA zich in op het verbeteren en vergroenen van de Nederlandse stroomvoorziening en is ze actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte.

Het ontstaan van een brancheorganisatie voor deze sector, heeft alles te maken met de toegenomen urgentie van datacenters. Nederland is de laatste jaren uitgegroeid tot het internetknooppunt van Europa. Onderzoek leert dat inmiddels zo’n 11.000 FTE in en rondom de Nederlandse datacenters aan het werk zijn. Het lijkt er sterk op dat Nederland met onze datahub goud in handen heeft.

Blygold en datacenters
Blygold is al ruim tien jaar actief voor datacenters in Nederland. Wat ooit begon met het reinigen van een aantal condensors in een datacentrum in Amsterdam, is inmiddels uitgegroeid tot een onophoudelijke stroom aan werkzaamheden voor tientallen datacenters, verspreid over heel Nederland. Daarbij onderscheidt Blygold zich door haar ervaring in de branche en haar expertise op het gebied van reinigen en anti-corrosie behandelingen. ‘Voor een datacentrum draait veel, zo niet alles om zekerheid, levensduur verlenging en energieverbruik’, zegt Ted Meij. Omdat wij bij de meeste datacenters veelal jaarlijks onderhoud uitvoeren bij drycoolers en luchtbehandelingskasten, leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verhogen van hun bedrijfscontinuïteit. En omdat we regelmatig condensors reinigen en voorzien van een anti-corrosie behandeling, optimaliseren we de installatie, dus ook op het gebied van energieverbruik. Dat scheelt vaak meerdere graden. Voor een energie-intens bedrijf zoals een datacentrum is dat een forse slok op een borrel!’