Het was niet alleen leuk en gezellig tijdens de tweede dag op de Installatiebeurs in Hardenberg, er werd ook relevante informatie met elkaar gedeeld. Zo was er opvallend veel belangstelling voor de Masterclass ‘Ventilatie in scholen’, waaraan ook Blygold deelnam. Belangrijkste boodschap: installateurs kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Vorige maand legde het tv-programma Een Vandaag de vinger op de zere plek: meer dan de helft van de Nederlandse scholen heeft de ventilatie in hun gebouwen niet goed geregeld. Daarmee staat de gezondheid van kinderen, leraren en staf op het spel. Grootste boosdoener is de subsidie die klaslokalen coronaproof moet maken; de 360 miljoen die de overheid hiervoor uittrekt, is ontoereikend. Scholen krijgen in de regel hierdoor slechts 30% vergoed, de andere 70% moeten ze zelf betalen of samen met hun gemeente.

Meten is weten

Toch zijn aanvullende maatregelen op het gebied van ventileren in scholen hard nodig. Welke rol kunnen installateurs hierbij spelen? Die vraag stond centraal tijdens de Masterclass ‘Ventilatie in scholen’. Een van de sprekers was Jouke Annema, Technisch Directeur Blygold. Volgens hem draait de ondersteuning waar scholen behoefte aan hebben om drie vragen: wordt er voldoende geventileerd, hoe schoon is de lucht en wat doen we met het onderhoud? Voor het beantwoorden van de eerste vraag, helpt Blygold met het verrichten van metingen (bv. CO2 concentratie) en inspecties (Quick Scan). Daarbij wordt gekeken naar het ventilatievoud in ruimtes, maar ook naar de hoeveelheid verse lucht die iemand nodig heeft. Of de lucht in het klaslokaal schoon is, checkt Blygold door additionele metingen (fijnstof concentratie, microbiologische reinheid) en inspecties (visuele (stof)vervuiling in kanalen en luchtbehandeling).

Als je iets doet, doe het goed!

Ook wees Annema de deelnemers aan deze masterclass erop dat je uitsluitend met metingen en inspecties er niet bent. “Een gezond en veilig binnenklimaat op een school is de optelsom van regelmatige monitoring èn van structureel onderhoud van de klimaatinstallatie.

Bij dit laatste gaf hij een aantal voorbeelden. “Denk hierbij aan kanalenreiniging, reiniging van de LBK, controleren van de filters, de ventilator, het warmtewiel, etc.” Daarbij heeft de Technisch Directeur van Blygold één stelregel: ‘als je iets doet, doe het goed!’

Een andere taal spreken

Interessant was ook de bijdrage van Marleen Schulte, Adviseur Huisvesting van het Alfa College, een ROC voor Noord- en Oost-Nederland. Ook voor haar school – vertelde ze – is goed ventileren een uitdaging. En niet alleen omdat haar ROC over meerdere gebouwen beschikt, met verschillende installaties die allemaal in leeftijd en kwaliteit variëren, maar ook omdat ze merkt dat installateurs een andere taal spreken. “Zij denken je te helpen door meteen een oplossing aan te reiken. Maar wij hebben behoefte aan iemand die luistert, meedenkt en doorvraagt. Een installateur die naast ons gaat staan en ons echt helpt!”

Met deze oproep verlieten de 60 deelnemers de Masterclass. Bij het gros zag je dat de boodschap was overgekomen: het is tijd voor actie!