Op donderdag 11 april is Diederik Samsom keynote-spreker op het NVTG-voorjaarscongres. Ook Blygold is dan nadrukkelijk aanwezig. We zijn er met een informatiestand, maar we nemen ook actief deel aan het debat dat deze keer in het teken staat van de energietransitie. “Omdat we ons verantwoordelijk voelen en graag ons steentje willen bijdragen.”

De NVTG (Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg) is vlak na de oorlog opgericht als vereniging voor instellingstechnici. Door de jaren heen is er uiteraard veel veranderd. Tegenwoordig is de NVTG een landelijke vereniging voor facility professionals in de zorg. Blygold is al jaren een van de ruim 700 leden. “Voor tientallen ziekenhuizen in Nederland zijn wij het aanspreekpunt op het gebied van luchtbehandeling en binnenklimaat,” aldus Ted Meij, Algemeen directeur Blygold Nederland.

Kwaliteit en continuïteit
Daarbij draait het bij ziekenhuizen om twee zaken: kwaliteit en continuïteit. “In de praktijk zijn ziekenhuizen en verzorgingstehuizen vooral geïnteresseerd in hoe zorgen we ervoor dat onze installaties lang meegaan en efficiënt worden onderhouden. Daarom ondersteunen we ziekenhuizen met metingen, berekeningen, maar natuurlijk ook met jaarlijks onderhoud.” Inmiddels werken steeds meer ziekenhuizen samen met Blygold vanuit het concept Lifecycle Maintenance. “Het gaat daarbij om het leveren van optimale prestaties en het verlengen van de levensduur van installaties, tegen zo laag mogelijke kosten”, zegt Meij. “Onze klanten profiteren op dit gebied van het feit dat wij als onderhoudsspecialisten nu veel meer weten en kunnen dan tien of twintig jaar terug.” Ook om deze reden is het niet nodig (en verstandig) om afgeschreven luchtbehandelingskasten zomaar te vervangen, ondanks het feit dat ze moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving (ErP-2018)en getoetst kunnen worden aan de NEN 2767. “Juist de ErP is voor veel ziekenhuizen aanleiding geweest om hun luchtbehandelingsinstallaties te verbeteren en een tweede economisch leven te geven. Het vervangen hiervan zorgt door deze regeling namelijk voor hoge vervangingskosten en ingrijpende bouwtechnische maatregelen.”

Seminars
Als specialist in onderhoud van klimaatinstallaties, organiseert Blygold dit najaar een eigen congres over dit onderwerp. “We merken dat ziekenhuizen ondersteuning op dit gebied op prijs stellen, zowel theoretische-, als praktische hulp.”