Dat MicroChannel-technologie de toekomst is, staat als een paal boven water. Het leidt tot een efficiency verbetering en dus energiebesparing. Belangrijk ander voordeel is de aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid koudemiddel.
Blygold ontwikkelde een speciale coating voor de bescherming van deze MC-condensor batterijen in de HVAC-markt: Blygold PoluAl MC.

MicroChannel warmtewisselaars hebben een andere constructie dan traditionele finned-pack warmtewisselaars; platte horizontale buizen met daartussen een fijnmazig lamellenpakket creëren de hoge nominale efficiency .Deze geometrie zorgt echter ook voor een grotere accumulatie van verontreinigende stoffen en vocht. Dit maakt de MC-coils gevoelig voor corrosie en een zeer snel verlies van efficiency, omdat MC-condensorbatterijen uitsluitend zijn vervaardigd uit verschillende legeringen aluminium, is er bij corrosie een verhoogd risico op lekkage . Het op de juiste manier beschermen van deze warmtewisselaars is dus cruciaal

Voor de juiste bescherming, ontwikkelde Blygold vorig jaar een speciale coating. Deze Polual MC coating zorgt voor een langdurige hoge efficiency en voor levensduurverlenging van de warmtewisselaars. Ook vermindert het hiermee het risico op lekkage van koelmiddel en storingen.

Klik hier voor een animatiefilm met uitleg over Blygold PoluAl MC.