Leren gaat makkelijker en beter in een klaslokaal met schone lucht. Ook daarom geeft het Summa College in Eindhoven een gezond binnenklimaat al jaren de hoogste prioriteit en werden de luchtkanalen van twee schoolgebouwen van deze MBO door Blygold kortgeleden grondig gereinigd.

Het Summa College bestaat uit 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Ruim 15.000 studenten bezoeken wekelijks een of meerdere gebouwen van dit opleidingsinstituut. Omdat alle gebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat uit het Bouwbesluit, heeft ‘huisinstallateur’ Kuijpers voor het Summa College een meerjaren onderhoudsplan ontworpen. Bennie Janssen, Projectleider Kuijpers Service, geeft antwoord op enkele vragen.

Wat houdt dit meerjaren onderhoudsplan in?
“Hierin staat onder andere dat de luchtkanalen van alle gebouwen regelmatig – en minstens 1x in de 7 jaar – volledig worden gereinigd. En omdat het om 26 gebouwen gaat, zijn 4 tot 5 gebouwen elk jaar aan de beurt.”

Jullie werken hiervoor samen met Blygold?
“Klopt. Dat doen we al jaren. Op het gebied van reinigen van luchtkanalen is Blygold onze vaste partner.”

Waarom?
“Los van de constant hoge kwaliteit van de reinigingswerkzaamheden, is hun werkwijze uitermate professioneel. Ze brengen goed in kaart wat ze doen en hoe ze dit doen, maar laten ook met een heldere rapportage – inclusief foto’s van de kanalen voor- en na afloop van de werkzaamheden – zien wat de verschillen zijn. Indrukwekkend!”

Kortgeleden zijn de luchtkanalen op de locaties Sterrenlaan en Vijfkamplaan gereinigd. Waren deze locaties hiervoor tijdelijk gesloten?
“Reinigingswerkzaamheden vinden altijd plaats tijdens vakanties, dus nu ook. Tijdens de herfstvakantie heeft Blygold beide scholen gedaan. De volgende locaties staan gepland voor de komende krokusvakantie.”

Het reinigen van luchtkanalen is cruciaal in het streven naar een gezond binnenklimaat. Is het besef van schone lucht – ook door corona en dus de aandacht voor ventilatie – gegroeid op scholen?
“Zeker! Scholen realiseren zich maar al te goed dat ze een belangrijke taak hierin hebben. Corona heeft dit besef wel doen groeien, en terecht.”

Wat heeft Blygold gedaan op het Summa College?

  • het technisch reinigen van de toevoerkanalen
  • het technisch reinigen van de afzuigkanalen
  • het reinigen van de inductie units

Bij het reinigen van de toevoerkanalen, schakelen we de luchtbehandelingskast uit en sluiten we onze eigen afzuigunit aan om onderdruk te creëren in de kanalen. Vervolgens maken we met een gatenboor en een knabbelschaar gaten in de kanalen. De reiniging zelf gebeurt met een handraagset, lappenborstel en een stofzuiger met komborstel.

De afzuigkanalen reinigen we op dezelfde manier, met dit verschil dat we de luchtbehandelingskast nu wel laten draaien. We reinigen de kanalen op de onderdruk van de kast; na de reiniging maken we de aanzuigsectie van de kast schoon.

Het reinigen van de inductie-units doen we met een stofzuiger met een komborstel. Daarbij verwijderen we een kap; de wisselaar die verwarmt of koelt wordt met de stofzuiger gereinigd. Op deze wisselaar zit een stofaanslag die verwijderd moet worden.

SUVUS-regeling

Toch voldoet 40% van alle schoolgebouwen in Nederland nu nog niet aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas. Om hier op korte termijn verandering in te brengen, kunnen gemeenten tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 geld aanvragen om het binnenklimaat van hun bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat hierbij om de regeling ‘Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen’ (SUVIS). Het budget voor 2021 is recentelijke verhoogd van €100 miljoen naar €200 miljoen. Voor 2022 en 2023 is € 160 miljoen gereserveerd.
Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis