De beste ventilatie en luchtbehandeling voor alle marineschepen. Dat wil de Koninklijke Marine voor haar mensen op zee. Daarom wordt elke boot één keer per drie jaar volledig gereinigd.

De Koninklijke Marine telt circa 45 grote en 150 relatief kleine boten. Als Senior Maintenance Engineer weet Ruud van Dongen hoe je de meest optimale ventilatie en luchtbehandeling op een vaartuig creëert. “Een boot is geen gebouw; het vaart en maakt af en toe zelfs slagzij.” Bovendien moeten ze schokbestendig zijn en een veelvoud aan G-krachten kunnen trotseren. “En er is ontzettend veel koeling nodig vanwege de aanwezigheid van alle elektronica.”

Aanleiding
Daarom – maar ook omdat een marineschip bijna altijd in zout water vaart en dus te maken heeft met corrosie – kiest Van Dongen voor regelmatig en intensief onderhoud van installaties en kanalen. “Ik wil dat elk schip één keer per drie jaar wordt gereinigd”, klinkt het resoluut. “Onze grootste asset zijn niet onze schepen, maar onze mensen. Van hen wordt verwacht dat ze presteren onder extreme omstandigheden; dan verdienen ze de meest veilige en leefbare werkomstandigheden.” Deze filosofie betekent wel dat er in Den Helder – op de schepen en boten – continu onderhoud wordt gepleegd. Onder meer door Blygold.

Protocol
Monteurs van Blygold gebruiken bij hun werkzaamheden het meet- en registratieprotocol (MRP) van de Marine. “Ik verwacht van alle onderhoudsbedrijven dat ze dit protocol gebruiken, hanteren en bijhouden.” Ook verlangt de Koninklijke Marine een ‘passende werkhouding’ van hen. “Iedereen die hier werkt moet zich realiseren dat je in een militaire organisatie opereert en dat je je op een militair terrein bevindt. Dus gelden hier andere eisen ten aanzien van geheimhouding, controles en voorschriften dan in de burgermaatschappij.”

Werkzaamheden
Ook in de uitvoering van werkzaamheden is de Koninklijke Marine een ‘unieke’ opdrachtgever. “De verschillen tussen een boot en gebouw zijn aanzienlijk. Het grootste verschil vormen de afmetingen, met name van de ruimten waarin de onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.” Zijn de luchtkanalen in een gebouw duidelijk zichtbaar, op een schip zijn ze efficiënt ‘verstopt’ – vaak boven het plafond – en daardoor nauwelijks bereikbaar. “Het is geen eis, maar het helpt wel als je lenig bent en er lol aan beleeft om vanuit een ander ‘perspectief’ de werkzaamheden voor je rekening te nemen”, lacht Ruud van Dongen.

Als één van de preferred suppliers verricht Blygold tientallen onderhoudswerkzaamheden bij de Marine, van het reinigen en coaten van luchtbehandelingskasten tot het controleren en vervangen van de ventilatoren, het reinigen van de luchtkanalen, etc. Het meeste onderhoudswerk aan de boten wordt planmatig uitgevoerd, echter zijn er ook wel eens calamiteiten die een snelle en adequate oplossing vergen. “Zoals laatst toen op een onderzeeboot de kanalen waren gereinigd en de ventilator was vervangen, maar er opeens zwarte rook uit het ventilatiekanaal kwam. Gelukkig was de eenheid nog aan de wal, maar veel tijd om in te grijpen hadden we niet.” Een telefoontje naar Blygold bleek genoeg. “Nog geen 24 uur later was het probleem door hun monteurs getraceerd en opgelost. Dat noem ik service.”