Vanaf 1 juli 2015 verandert de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Belangrijkste wijziging is dat bedrijven bij het gebruik van sommige, alternatieve technieken, een lagere spoelfrequentie mogen hanteren. ‘Dit levert voor hen een relevante besparing van water, energie en inzet van personeel op,‘ aldus Peter Kemp, Legionella Preventie Adviseur Blygold Lab.

Besparing
Deze versoepeling levert bedrijven waarvoor deze Regeling geldt, een aanmerkelijke besparing op van water en energie. ‘Daarnaast is er minder menskracht nodig voor het beheer van de collectieve drinkwaterinstallaties,’ vult Kemp aan. ‘Ook dat scheelt.’ Wat niet verandert, zijn de voorwaarden voor periodieke bemonstering op Legionella, alsmede het uitvoeren van een risicoanalyse en een beheersplan. Blygold Lab ondersteunt bedrijven bij al deze maatregelen en adviseert bij de uitvoering van de juiste technieken.