Worden oude luchtbehandelingskasten bij renovatieprojecten ‘blind’ vervangen?
“Als dat bouwkundig mogelijk is, vaak wel. Maar als er niet gesloopt wordt, dan past een nieuwe lbk meestal niet meer in de technische ruimte. Dit heeft te maken met de nieuwe ErP-verordening. De eis van lagere luchtsnelheden maakt kasten nu groter.”

Dan is vernieuwen dus geen optie en moet je renoveren en upgraden?
“Klopt. Gelukkig is er op dit gebied de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Zo wordt er tegenwoordig bij een volledige renovatie niet alleen gereinigd en gecoat, maar worden de ventilatoren en elektromotoren vervangen, en ook het warmtewiel. Daarbij worden vaak de eerste twee ingeruild voor fangrid-technologie met gelijkstroommotoren en wordt het warmtewiel vernieuwd door een HR-absorptiewiel.”

Is de markt bekend met deze innovaties?
“Niet iedere installateur volgt deze ontwikkeling op de voet; dat is dus vooral jammer voor al die bedrijven die hun oude kasten door hen noodgedwongen elk jaar een oplapbeurt laten geven. Hierdoor verslechtert uiteindelijk de kwaliteit van het binnenklimaat en stijgt het energieverbruik. Bovendien neemt de kans op uitval en storingen toe.”

Jij adviseert hen oude luchtbehandelingskasten te laten renoveren. Zijn er voldoende bedrijven die dit professioneel en goed kunnen?
“Ja, maar ze moeten het vooral ook durven. Zeker in situaties die ik bij de hand heb gehad – ingrijpende renovaties in ziekenhuizen – luistert zo’n operatie bijzonder nauw. In ziekenhuizen is luchtbehandeling cruciaal, 24 uur per dag. Er is dus geen tijd om kasten even uit te zetten en te renoveren, zonder dat je meteen allerlei tijdelijke, additionele voorzieningen organiseert, waarvan je zeker weet dat deze de kwaliteit van de lucht borgt, zolang dat nodig is. Je hebt dus bedrijven nodig die van de hoed en de rand weten, maar die ook betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Mijn ervaringen met Blygold zijn op dit gebied uitstekend.”

Maar zeg eens eerlijk: kun je een luchtbehandelingskast van 25 jaar renoveren en de levensduur daarvan verlengen met nog eens 25 jaar?
“Ja, absoluut. En deze voldoet ook nog eens aan de meest scherpe eisen op dit gebied voor energieverbruik en rendement vanuit Europa. Ook daarom wordt het tijd dat deze kennis zich verspreidt, want iedereen moet hiervan kunnen profiteren.”