EINDELIJK … EEN PERFECT EN GROEN ALTERNATIEF VOOR KOELWATERBEHANDELING!

De opmars van groene techniek is niet meer te stuiten. Ook in koelwaterbehandeling. Met de introductie van de ADF 5000 – met ingebouwde AOT – is de tijd van schadelijke toxische biocides definitief voorbij. Eindelijk … een groen alternatief dat ook werkt!

Niet alleen Blygold streeft in alles naar duurzaamheid, energie-efficiency en schone technologie, ook Lubron Waterbehandeling B.V. doet dat. Dit internationale familiebedrijf – met hoofdkantoor in Oosterhout – is specialist in het leveren van systemen, chemische producten en diensten voor de waterbehandeling, van proceswater tot ketelvoedingswater. ‘De laatste jaren klinkt de roep om een milieuvriendelijke oplossing voor de waterbehandeling steeds luider,’vertelt Marco van der Wielen, Manager Ketel- en koelwaterbehandeling. ‘Adviseurs, installateurs en eindklanten willen steeds vaker een alternatief voor chemische oplossingen met toxische biocides.’ Een adequaat antwoord lag tot voor kort echter niet voor de hand. ‘De alternatieven die er zijn, verbruiken veel energie, geven geen totaaloplossing, zijn niet makkelijk toepasbaar in bestaande systemen of zijn in bepaalde mate toch schadelijk voor het milieu.’

AOT
Gelukkig ontmoette Van der Wielen 2,5 jaar geleden Blygold en maakte hij kennis met de AOT-Aqua. Dit goedgekeurde systeem wordt o.a. ingezet voor Legionellapreventie in proceswater en bij koeltorens. ‘Dit systeem werkt zonder chemicalien, is eenvoudig in gebruik en leidt tot een aanzienlijke besparing op de operationele kosten en het milieu. Bovendien gebeurt dit alles bij een minimaal energieverbruik van 80 watt.’ Het enthousiasme van beide partijen leidde tot samenwerking. Inmiddels is de ADF(Automatische Desinfecterende Filtratie) van Lubron uitgerust met een AOT. De unit is daarmee optimaal toepasbaar voor koelwaterbehandeling: groen, zuinig, eenvoudig en betrouwbaar. ‘Dat laatste is voor onze klanten erg belangrijk; voor hen draait het vooral om garanties en zekerheid.’En de prijs? ‘De ADF is in vergelijking tot andere alternatieven de goedkoopste oplossing, zowel in gebruik als in aanschaf.’