Op de TU Delft luistert alles nauw. Zo ook metingen in de windtunnels op de faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek. Deze moeten 100% schoon zijn, aangezien vervuiling de metingen sterk beinvloedt. Toch ontdekte de TU Delft paraffinevervuiling in een van haar windtunnels. Hoe reinig je dit? En… in heel korte tijd?

De 75-jaar oude faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is met zo’n 2.500 studenten één van de grootste faculteiten van de TU Delft. Hier wordt onderzoek gedaan naar  luchtvaartstructuren en -materialen, naar aerodynamica, vliegprestaties en voortstuwing van vliegtuigen, maar ook naar windenergie, vliegvelden en ruimtevaarttechnologie. Het uiteindelijke doel is innovatieve en betrouwbare technologie te ontwikkelen voor veilig, schoon, stil en efficiënt luchttransport, ruimtevaart en duurzame energie. Daarbij beschikt deze faculteit over uitstekende studiefaciliteiten zoals een vliegsimulator, een cleanroom en diverse windtunnels.

Windtunnels
In totaal gaat het om acht hoge en lage snelheids windtunnels. Experimenten kunnen daarbij worden uitgevoerd in snelheden die variëren van subsonisch bij 35m/sec tot hypersonisch bij Mach 11. Cruciaal voor het onderzoek is de exactheid van deze metingen. “Daarom controleren we de windtunnels regelmatig,” vertelt Leon Roessen, projectleider TU Delft. Tijdens een van deze controles werd bij de grootste windtunnel (Open Jet Facility) een relatief hoge vervuilingswaarde gemeten. Dit leidde tot grote schommelingen in metingen in deze windtunnel, tot wel 20%.

Paraffine
De oorzaak was paraffinevervuiling. Paraffine is een kleverige, wasachtige stof met sporen van olie, die ontstaat door het gebruik van rook tijdens het testen. De vervuiling was vooral tastbaar aan gazen en honingraten; deze onderdelen zorgen ervoor dat de testlucht laminair de meetkamer in komt. Maar ook de koeler, waardoor de lucht de testkamer juist weer verlaat, was vervuild met paraffine. Tot slot moest ook de immense ventilator, die verantwoordelijk is voor 126.000 m3/h aan luchtopbrengst, worden gereinigd, alsmede het ventilatorhuis.

Ontmanteld
“En dat is een specialistenklus, waarvan wij de expertise als TU Delft vanzelfsprekend niet in huis hebben,” vertelt Roessen. Dus zocht hij een externe partij en vond Blygold. “Voor onze faculteit zijn de windtunnels cruciaal. Ook omdat we ze elke dag gebruiken. Dus wilden we een 100% reiniging en snel: binnen twee weken uitgevoerd.” Na enkele uitvoerige testen en rapportages, ging Blygold begin september in Delft aan de slag. Daarbij werden de gazen en honingraten eerst ontmanteld. “Aangezien deze tegen elkaar aan stonden, moesten ze één voor één de windtunnel uitgeschoven worden,” vertelt  Robin Kulderij, Technisch Adviseur van Blygold.  “Eenmaal uit de windtunnel zetten we ze meteen klem, anders zouden ze omvallen.”

Ander verhaal
De reiniging van de gazen en honingraten vond plaats met chemicaliën en hogedruk water. Die van de koeler was een ander verhaal. “Deze reiniging konden we niet uitvoeren met  hogedruk water, omdat we het water niet konden opvangen of afvoeren (koeler 4×5 m groot). Daarom hebben we achter de koeler een rolsteiger opgebouwd en is de koeler uiteindelijk gereinigd met een speciaal soort vluchtig reinigingsmiddel, waarmee we trouwens ook de ventilator hebben gereinigd. Dit om vochtoverlast aan de binnenkant te voorkomen.”

Binnen 14 dagen waren alle werkzaamheden afgerond. Zoals gepland. “Ik ben tevreden over zowel de vlotte afhandeling als de kwaliteit van de uitvoering,” zegt Roessen. “In alles zie je hun expertise en ervaring terug. Elke vraag die je hebt, kunnen ze beantwoorden. Ook dat bood ons de nodige zekerheid.”