Koeltorens zijn cruciaal voor o.a. ziekenhuizen, industrie en datacenters. Als een koeltoren vervuild is en te weinig koelvermogen realiseert, heeft dit direct gevolgen voor diverse werkprocessen en kan dit zelfs leiden tot storingen. Alleen daarom al is jaarlijks onderhoud noodzakelijk. Heeft u al een afspraak met Blygold gemaakt?

Om zoveel mogelijk warmte af te voeren die tijdens de werkprocessen ontstaat, is een optimale water- en luchtdoorstroming bij koeltorens essentieel. Daarbij kunnen factoren als vervuiling, maar ook bacteriegroei (door wisselende watertemperaturen) voor capaciteitsverlies zorgen. In dat laatste geval is zelfs de kans op Legionellabesmetting reëel. Ook om deze reden is jaarlijks onderhoud aan koeltorens door de overheid verplicht gesteld.

Wat houdt dit onderhoud van de koeltoren in?
Concreet betekent dit het technisch reinigen van:

 • Het fandeck / de ventilatorkap (in- en uitwendig)
 • De ventilatorunit en/of aandrijving
 • De koeltoren omkasting (in- en uitwendig)
 • Het koelwaterverdeelsysteem
 • De koelwateropvangbak en aanzuigfilter

én:

 • Uitwendig reinigen koelpakketten, druppelvangers en louvres
 • Controle van aandrijving van de ventilator
 • Olie verversen van de reductiekast
 • Controle van druppelvangers en koelpakketten
 • Controle van sproeibeeld of waterverdeling
 • Uitvoeren van trillingsanalyse (ventilator)
 • Inspectie en rapportage, conform wettelijke eisen
 • Bemonstering en analyse m.b.t. Legionellabacterie

Timing onderhoud…
Om een koeltoren te reinigen moet deze buiten gebruik zijn. Om de continuïteit van werkprocessen niet in gevaar te brengen, luistert de planning rondom het jaarlijks onderhoud dus nauw. Welk tijdstip is ideaal? “De meeste mensen denken ergens in de winter, want dan is de behoefte aan koeling gering”, aldus Jouke Annema. “Maar juist in deze periode is er sprake van vrije koeling en is het rendement relatief hoog.” Volgens de vestigingsmanager van Blygold Beilen is er geen ideaal seizoen voor onderhoud. “Verstandiger is een moment te plannen waarop de koeltoren tijdelijk even buiten dienst is. Als wij dit tijdig weten, passen wij onze timing daar vanzelfsprekend op aan.”

Wilt u een afspraak voor het jaarlijks onderhoud van uw koeltoren?
Bel of mail ons! 030 – 63 44 310 / info@blygold.nl