‘Houd Legionella bij het ontwerp al buiten de deur!’ Deze oproep staat deze maand met grote letters in het vakblad Installatie Totaal. De afzender is Maarten van Dam, Legionella Preventie Adviseur bij Blygold Lab. Volgens hem is het verstandig al in het ontwerp- en bouwproces van gebouwen rekening te houden met ‘legionellaveilige’ installaties. ‘Betrek Blygold en installateurs er eerder bij; dat bespaart je bij de naleving van de wettelijke regels veel ellende en duizenden euro’s!’

Het advies van Van Dam is gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk. ‘Lang niet elk bedrijfspand voldoet aan de installatievoorschriften op het gebied van waterleidingen, vastgelegd in NEN 1006.’ Vaak noteert hij gebreken zoals een onjuiste-, of een niet goed geplaatste toestelbeveiliging, dode leidingen of een leidingcircuit waarbij koud water, warm water kruist en voor opwarmingsproblemen zorgt. De risico’s op legionella zijn als gevolg hiervan, relatief groot. Daarom eist de overheid maatregelen. De installateur mag deze uitvoeren, maar stuit in de praktijk op praktische problemen, zoals bestaande leidingen die zijn aangelegd in de dekvloer of in niet benaderbare schachten. ‘Voor zover de oplossing reëel is, valt deze altijd samen met hoge beheerskosten of ingrijpende bouwkundige renovatiekosten. En daar zit niemand op te wachten… .’

Eerder in de keten
Om dit te voorkomen, pleit de overheid er al twee jaar voor om bij nieuwbouw eerder rekening te houden met ‘legionellaveilige’ installaties. ‘Eerder in de keten, dus bij het ontwerp al,’ zegt Van Dam. ‘Dit bespaart de opdrachtgever – en de installateur – bij controles veel geld en moeite.’ In het artikel krijgt hij steun van Stefan Makkinje van ITBB Klimaattechniek. Hij zegt: ‘Als je als installateur vanaf de start in een bouwteam integraal samenwerkt – zoals wij bij de herontwikkeling van locatie De Wissel in Beetsterzwaag – zoek je samen naar de beste oplossingen, ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme. En als dit soort kennis over legionella ontbreekt, dan zoek je een specialist op dat gebied, zoals Blygold Lab. Wat je wilt is namelijk legionella buiten de deur te houden; niet alleen nu, maar voor de komende decennia.’ Gelukkig consulteren steeds meer installateurs inmiddels legionella-specialisten, zoals Blygold Lab. ‘Het is de manier om vervelende verrassingen te voorkomen en kwaliteit te leveren voor een langere periode!’

Lees hier het volledige artikel.