De temperaturen stijgen, de zomer komt eraan. En dus… staat ook het koelseizoen weer voor de deur. Zijn uw koelsystemen al gecontroleerd, gereinigd en dus… zomerproof?

Koeling is voor bedrijven om meerdere redenen een levensvoorwaarde. Juist in de zomer hebben airco’s en installaties voor industriële proceskoeling behoefte aan goed functio¬ne-rende condensors; deze dragen namelijk zorg voor optimale warmtewisseling en dus voor koeling. Condensors die zijn vervuild, bijvoorbeeld door stof, pluisjes en bladeren die van de boom vallen, leiden vaak tot verminderde prestaties van de koelinstallatie, maar ook tot uitval van het (totale) bedrijfsproces. De gevolgen blijven vaak niet beperkt tot een enkele afdeling, maar kunnen ook overslaan tot storingen in het productieproces en storingen aan het computernetwerk.

Continuïteit
Daarom is onderhoud essentieel. Maar wacht daar niet te lang mee, doe dit nog voor mei, juni. Nu in actie komen betekent een garantie op continuïteit terwijl het tevens het slijtageproces van de koel¬in¬stalla¬tie reduceert. Hierdoor blijft het energiege¬bruik (relatief) laag en zijn besparingen tot 35% goed mogelijk. Dit is gunstig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Stel je voor: kosten besparen en dus geld overhouden, met de zomer nog voor de deur!

Bel vandaag nog met Blygold voor het maken van een afspraak voor onderhoud: 030 – 63 44 310