Ventileren staat dankzij corona bij menig bedrijf weer terug op de kaart. En hoe erg en afschuwelijk de aanleiding ook is, voor de luchtkwaliteit van onze werkomgeving kan dit op termijn zelfs positieve gevolgen hebben. Zolang we maar de juiste stappen zetten. Stap 1: ken uw ventilatiecijfers!

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseert het RIVM zoveel mogelijk ramen op kantoor open te zetten. Is dat verstandig? Ja, 100% verse buitenlucht toevoegen is de beste bescherming tegen corona. Maar in deze wintermaanden is het openzetten van ramen of deuren tijdens de werkdag, allesbehalve comfort verhogend. Bovendien stijgt het energieverbruik hierdoor explosief. Tegelijkertijd weten we uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat ventilatie van cruciaal belang is om de hoeveelheid aerosolen te verminderen. In goed geventileerde ruimten werden de aerosolen twee keer zo snel verwijderd als in minder goed geventileerde ruimten. Maar wat is in dit verband ‘goed geventileerd’?

Ventilatievoud
Het handboek Binnenmilieu van de GGD geeft als richtlijn dat bij een verse toevoer van lucht van 50,4 m3 per uur per persoon, er een zeer beperkt risico is op de overdracht van infectieziekten via de lucht. Let wel, deze eisen zijn bepaald in een tijd ver voor corona en houden dus geen rekening met de inmiddels verplichte 1,5 meter. In (kantoor)ruimtes waar deze afstand niet kan worden gewaarborgd, loopt de noodzakelijke hoeveelheid verse lucht hierdoor flink op. Daar is het ventilatievoud hoger, veel hoger. In zijn algemeenheid kun je stellen dat je door de prestaties van de luchtbehandelingsinstallaties af te zetten tegen het aantal vierkante meters en het aantal medewerkers actief in deze ruimtes, je een indicatie hebt over de actuele hoeveelheid verse lucht per persoon. Op basis van die cijfers kun je dus wat zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s van medewerkers.

Zet stap 1
Helaas zijn dit soort cijfers vaak onbekend bij gebouwbeheerders of bij de Technische Dienst. Ze weten het niet en zijn er door hun installateur nog niet op gewezen. Geldt dit nu ook voor u, zorg er dan voor dat u hier snel inzicht in krijgt. Ga meten of schakel een specialist hiervoor in. Blygold helpt u hierbij.

Neem vandaag nog contact met ons op en zet stap 1. Uw medewerkers – en/of uw klanten – hebben recht op een gezonde werkomgeving, en dus op actuele-, en betrouwbare informatie over hun ventilatiesituatie.