Ook het vakblad RCC K&L heeft in hun laatste editie de koelmachine ontdekt. En dan vooral het belang van optimaliseren, renoveren of vervangen. Blygold juicht deze ontwikkeling van harte toe. Wij weten al langer dat bij een koelmachine alles om rendement draait en dus om onderhoud.

RCC Koude & Luchtbehandeling besteedt in haar oktober-uitgave opvallend veel aandacht aan chillers (koelmachines). Daarbij wordt zowel de investering in chillers behandeld, als het onderhoud ervan. Onderwerpen als prijs, kwaliteit, energieverbruik en onderhoud passeren de revue. Ook staat het vakblad stil bij het milieu, de duurzaamheid en de C02-uitstoot, evenals het aspect: Total Cost of Ownership (TCO). Daarin draait het vooral om rendement, prestaties, energieverbruik en maximale levensduur. Blygold spreekt in dit verband altijd over haar “LifeCycle Maintenance-concept”, een combinatie van reiniging, onderhoud en optimalisering. Wij passen dit toe op alle onderdelen van de installatie en ook op koelmachines. Dit concept leidt steevast tot een verlenging van de levensduur, maar ook tot een aanzienlijke verbetering van de kostenefficiëntie.

CTR
Bij koelmachines is onderhoud essentieel. De condenstemperatuur kan namelijk gemakkelijk oplopen door vervuiling, vooral aan de pijpenbundel. Dit veroorzaakt mindere prestaties en beïnvloedt zowel het energieverbruik, als de technische levensduur van de installatie negatief. Blygold helpt de capaciteit op peil te houden, door chemisch technisch reinigen, maar ook door mechanische reiniging door middel van ragen. Tevens heeft Blygold een uniek coatingsysteem voor de pijpenplaten en deksels. Dit voorkomt onnodige corrosie en zorgt voor een langere levensduur.

Themamiddag Chillers
RCC K&L organiseert op 27 november as. een themadag over koelmachines in Hotel Landgoed Zonneheuvel in Amersfoort. Ook Blygold is hierbij aanwezig. De bijeenkomst gaat over investeren in- en onderhoud van koelmachines.

Voor meer informatie over wat Blygold voor uw koelmachine kan betekenen kijkt u hier. Meer informatie met betrekking tot de themamiddag vindt u op de site van RCC K&L: www.koudeenluchtbehandeling.nl