Luchtcondensors zijn gevoelig voor de invloed van omgevingsfactoren, zoals autoverkeer, kustlijn en industrie. Daarom is het verstandig, voordat het koelseizoen begint – en de luchtcondensors volcontinu gaan draaien – ze te laten reinigen en coaten. Met andere woorden……kom in actie, nu!

Een luchtcondensor zorgt voor koeling doordat het warmte van het koudemiddel afstaat aan de buitenlucht. Ze zijn cruciaal voor het optimaal functioneren van o.a. airco’s. Om ze te beschermen tegen vervuiling en corrosie, is reiniging en conservering noodzakelijk. Daarbij verzorgt Blygold een diepte-reiniging aan beide zijden, dus zowel aan de luchtintrede-, als aan de luchtuittrede-zijde. Daarmee onderscheidt Blygold zich van diverse andere bedrijven. Meestal beperken collega-bedrijven zich tot het reinigen van de luchtintrede-zijde; het demonteren van de motor (dit is nodig voor het reinigen van de luchtuittrede-zijde) is ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Niet iedereen heeft daar zin in.

15% energiebesparing
Reinigen is bij Blygold meer dan het enkel doorspuiten met een hogedrukreiniger. We halen eventuele kalk, zouten en overige vervuiling weg met behulp van onze reinigingsmiddelen. Indien nodig coaten we de condensors ook. Dit proces vindt wederom aan beide kanten plaats. Een luchtcondensor die is gereinigd en gecoat, geeft niet alleen zekerheid op koeling tijdens het warmteseizoen, het zorgt ook voor een energiebesparing tot wel 15%.

Dat onderhoud aan luchtcondensors nodig is, weet iedereen. Toch houdt niet iedereen er rekening mee dat je dit juist voor het koelseizoen moet doen. In de afgelopen weken is Blygold diverse keren gebeld door ziekenhuizen die klagen over de hoge temperatuur op hun OK’s en verpleegafdelingen. Hun luchtcondensors zijn dus vervuild en moeten worden gereinigd. Deze ziekenhuizen zijn nog op tijd. Als je wacht tot de zomer, ben je echter te laat.