Een Legionella-besmetting is op geen elke locatie welkom. Zeker niet in een ziekenhuis. Daarom moeten zorginstellingen voldoen aan de hoogste eisen ter voorkoming van Legionella. Voor haar drinkwaterinstallatie, koos het nieuwe Meander Medisch Centrum in Amersfoort onlangs voor Blygold’s AOT.

Het Meander Medisch Centrum telt 585 bedden en gaat op 23 december open. Vanaf dat moment verhuizen alle patiënten van de locaties Lichtenberg en Elisabeth naar dit nieuwe Amersfoortse topziekenhuis. Drie maanden eerder – in september – wordt het pand door een speciaal hiervoor opgerichte VOF, opgeleverd. Heijmans Utiliteitsbouw maakt onderdeel uit van deze VOF en treedt op als adviseur installaties. ‘Daarbij luistert de drinkwatervoorziening in een ziekenhuis nauw,’zegt Johan van Dieren, Senior Technicus bij Heijmans. ‘Daarom nemen we maatregelen om de kans op Legionellavorming, maar ook op infecties door andere in het drinkwater bevindende gevaarlijke bacteriën, te minimaliseren.’

AOT
Hiervoor zijn verschillende beheerstechnieken op de markt, van thermisch beheer tot fysisch beheer en fotochemisch beheer. Hoewel bedrijven en instellingen een vrije keuze hierin hebben, gelden er vanuit de Wet- en Regelgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dwingende criteria en eisen, zeker voor ziekenhuizen. Bij zorginstanties moet een systeem dat bacteriën doodt, voldoen aan nog hogere eisen. Deze eisen richten zich niet alleen op het product, maar ook op het proces of kwaliteitsmanagementsysteem. ‘En systemen die aan deze eisen voldoen, zijn beperkt,’ aldus Van Dieren, die al wel bekend was met de fotochemische techniek van Blygold’s AOT.

Skid
Daarbij wordt drinkwater door een apparaat met UV-licht geleid en ontstaat oxidatie door de massale productie van hydroxyl radicalen. Deze radicalen vernietigen het celwandmembraan van micro-organismen, waaronder legionellabacteriën, waardoor de cel volledig afsterft. ‘Dit apparaat, dat volledig is goedgekeurd, hebben we nu in het MMC als poortwachter geplaatst, dus na de waterinnamestraat. Daarbij zijn twee stuks AOT 25-systemen geplaatst, voor het geval er één mocht uitvallen.’ Daarbij is het AOT-systeem op een mobiele skid geplaatst en als één geheel getransporteerd naar de bouwlocatie, inclusief regeling en besturing, met automatische omschakeling van de AOT’s,  in geval van storing of cyclische wisseling.

BRL
´We hebben niet zomaar gekozen voor deze UV-installatie, maar voor een techniek die voldeed aan de vraag van het ziekenhuis. Het MMC wilde een betrouwbare en onafhankelijk getoetste techniek toepassen die garant stond voor de maximale afdoding van gevaarlijke organismen in het binnenkomende drinkwater. Bovendien moest deze installatie voldoen aan de vereiste certificaten en wetgeving op dit gebied.’ Omdat de AOT van Blygold gecertificeerd is onder de BRL 14010-1 en dus ook in het bezit is van KIWA ATA, kent Van Dieren geen twijfel over de juiste werking van de AOT. ‘Als Heijmans Utiliteit onderhouden en beheren wij deze installatie zoals de BRL 14010-1 voorschrijft, en zorgen we voor veilig drinkwater in het MMC.’