Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is om meerdere redenen interessant. Allereerst is het cruciaal om op deze manier een bijdrage te leveren aan het behoud van onze aarde. Maar MVO geeft u ook een onderscheidend gezicht in de markt. Een profiel dat positief opvalt en waarmee u anderen een streepje voor bent en overtuigt.

MVO is voor uw dagelijkse business allang geen loze kreet meer. Steeds meer klanten vragen wat u doet op het gebied van duurzaamheid, energiebesparen, maar ook naar de effecten van uw bedrijfsvoering op mens, maatschappij  en milieu. Overheid en bedrijfsleven stellen niet alleen hogere eisen op dit gebied aan uw producten en diensten, maar kijken bij de gunning van projecten ook nadrukkelijk naar acties die u uitvoert op het gebied van duurzaamheid. Voor banken en financiers geldt hetzelfde: uw kredietaanvraag wordt nadrukkelijk beoordeeld op uw MVO-doelstellingen. Het gevolg van dit alles is dat de vraag naar ‘duurzame’ producten en diensten groeit. En dat is goed, want duurzame oplossingen (energiebesparing, betere bedrijfsvoering, etc) zorgen voor behoud van onze planeet, maar ook voor concrete kostenbesparingen en voor een groen profiel.

Wat doen we voor u?
Al vanaf het ontstaan van Blygold – in 1976 – zit MVO in ons doen en laten. Logisch, want onze producten en diensten hebben direct invloed op reiniging, veiligheid, energieverbruik, arbeidsproductiviteit, etc. Wij helpen u graag na te denken over de inrichting van uw bedrijfsprocessen, hoe creeert u minimale uitstoot en maximaal hergebruik?
We vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via telefoon; 030-6344310 of e-mail; info@blygold.com