Deze maand hebben 11 van onze medewerkers de tweedaagse CTO-opleiding gevolgd. Daarmee telt Blygold 26 gecertificeerde medewerkers op het gebied van Chemisch Technisch Reinigen (CTR). Ready to go, dus klaar voor u! 

Chemisch technisch reinigen is een vak apart. Het veilig en efficiënt verwijderen van vuil, ongewenste en/of verontreinigde stoffen kan gevaarlijk zijn, zeker als deze stoffen brandbaar, explosief of giftig zijn. Bovendien kunnen de werkomstandigheden waaronder dit alles plaatsvindt risico’s met zich meebrengen, zoals in procesinstallaties van chemische fabrieken, raffinaderijen, energiecentrales en scheepswerven. Daarbij mag er geen schade ontstaan aan de installaties en moet de last voor het milieu minimaal zijn. Om al deze redenen is een SIR-certificaat om het vak van Chemisch Technisch Operator (CTO) uit te mogen voeren, verplicht.

Twee handen
“Het aantal bedrijven dat SIR-gecertificeerd is op dit gebied, is op de vingers van twee handen te tellen”, zegt Jan Leguit. Als ervaren CTR-specialist werkte hij jarenlang voor Blygold. Nu is hij zelfstandig consultant op dit vakgebied. “Bedrijven hikken aan tegen de forse investeringen, zowel in materiaal als in opleiding. Ook is de animo voor dit soort werkzaamheden onder monteurs niet hoog. Je werkt met chemicaliën en dat ervaart een grote groep toch als gevaarlijk. Bovendien kom je vaak laat thuis van je werk, zo’n reiniging kun je pas stop zetten als de chemische reactie is uitgewerkt.”

30 jaar terug
Toch juicht Leguit de investering van Blygold in de opleiding van gecertificeerde CTR-medewerkers van harte toe. “Bedrijven zijn er blij mee, want de eisen op dit gebied, worden steeds scherper. Dertig jaar terug hoefde je nauwelijks extra maatregelen te treffen voor de afvoer van chemicaliën, nu is dat terecht wel een belangrijk item. Bedrijven doen er derhalve verstandig aan in zee te gaan met specialisten, met bedrijven die SIR-gecertificeerd zijn. Zoals Blygold.”