Een warmtewiel wordt gebruikt om warmte terug te winnen uit de ventilatielucht. Daarom bevindt het wiel zich in de ventilatie-unit en bestaat deze uit vele aluminium lamellen die gemakkelijk warmte of koude op kunnen nemen en af kunnen staan. Als een warmtewiel optimaal functioneert, realiseert u – afhankelijk van het type – een warmteterugwinning met een rendement van 80%. 

Maar deze ‘prestatie’ is niet vanzelfsprekend. Tijdens het gebruik treedt er namelijk vervuiling op. Vaak blijft dit onopgemerkt, waardoor de capaciteit van de installatie langzaam afneemt en ook het rendement minder wordt. Een rendementsmeting, die Blygold voor u kan verrichten, biedt dit inzicht wel. U kunt dan op basis van exacte cijfers, de noodzakelijke actie ondernemen.

Tip:
Laat uw warmtewielen regelmatig door een specialist reinigen. Op deze manier behoudt u uw rendement en geniet u van een optimaal comfort. En de investering hiervoor? Die verdient u vanzelfsprekend terug in uw energieverbruik.

1 x per 5 jaar
En wat is dan regelmatig? Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft onderzoek laten doen naar het rendement van warmtewielen. Conclusie was dat regelmatige controle erg zinvol is en dat een reiniging van 1x per 5 jaar zelfs noodzakelijk is.