De jaarlijkse reiniging van een koelmachine is om meerdere redenen verstandig. Ook om Legionella buiten de deur te houden. Vooral bij ‘natte’ koeltorens ligt dat gevaar namelijk op de loer. 

Een natte koeltoren staat, in tegenstelling tot een droge koeltoren, in open verbinding met de buitenlucht. Hierdoor verspreidt de koeltoren kleine waterdruppels in de omgevingslucht, die bij onvoldoende onderhoud en hoge temperaturen te veel (legionella)bacteriën kunnen bevatten. Om risico’s voor de leefomgeving en de volksgezondheid te beperken, gelden er strenge regels, vastgelegd in de Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Arbowet.
Daarnaast zijn bedrijven met koeltorens verplicht tot het maken van een Risicoanalyse & Beheersplan (AI 32) en het laten uitvoeren van een regelmatige Legionallebemonstering. “Helaas is niet ieder bedrijf hiermee bekend”, vertelt Matthijs Westerlaken, Sales Manager Blygold Lab. “Ze komen daarmee hun wettelijke verplichtingen niet na, maar nemen ook grote gezondheidsrisico’s voor hun medewerkers en omwonenden.”

Hoe vaak?
“In Nederland zijn natte koeltorens in het verleden wel vaker de oorzaak geweest van een (grootschalige) legionellabesmetting. Door blootstelling aan deze bacterie kunnen mensen longontsteking krijgen en in enkele gevallen zijn er zelfs mensen overleden. Om die reden is regelmatige Legionellabemonstering gedurende het koelseizoen verplicht. Daarbij is de locatie (en het gebruik) van de koeltorens bepalend voor de frequentie van bemonstering.”

Overzicht risicoklasse koeltorens:

  1. koeltoren binnen een straal van 200 meter van een ziekenhuis of zorginstelling
  2. koeltoren in de nabijheid van gebouwen met veel mensen
  3. koeltoren in de nabijheid van een woonomgeving
  4. koeltoren op meer dan 600 meter afstand van een woonomgeving

Advies
Tot slot sluit Westerlaken af met een oprecht advies: “Laat uw koeltoren reinigen en zorg ervoor dat de bemonstering kort geleden is uitgevoerd. Om de gezondheid van medewerkers en omwonenden te garanderen, maar ook om het rendement van de koeltoren op niveau te houden.”

Meer info?
De medewerkers van Blygold Lab staan u graag te woord. Zijn bereikbaar op telefoonnummer 030 – 6344340 of per mail lab@blygold.com.