Laurentius Ziekenhuis neemt geen enkel risico met legionella

Het Laurentius is met 290 bedden een streekziekenhuis met sterke wortels in Midden-Limburg. Hun motto ‘Liefdevolle zorg met passie’ zit diep verankerd in de manier waarop er met patiënten wordt omgegaan: zorg zoals je voor jezelf zou wensen als je patiënt bent, dus met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Om deze zorg te leveren, pakt het Laurentius risico’s meer dan serieus op. Zo ook legionella.

“De risico’s op een besmetting met legionella moet je om meerdere redenen in een ziekenhuis proberen te reduceren tot nul,” zegt Ad Bemmelmans, medewerker Technische Dienst van het Laurentius. “Belangrijkste reden is vanzelfsprekend de kwetsbaarheid van patiënten: een ziekenhuis moet voor hen, maar ook voor onze eigen medewerkers vooral veilig en gezond zijn.” Om dit te realiseren verplicht de overheid ziekenhuizen o.a. een legionella risicoanalyse- te laten maken en een beheersplan uit te laten voeren.

Aanleiding

Maar ook zonder deze verplichting, wil het Laurentius voldoen aan deze maatregelen. “Extra aandachtspunt hierbij is dat ons ziekenhuis in meerdere opzichten een dynamische instelling is, ook voor wat betreft renovaties en nieuwbouw. Was Bemmelmans er tien jaar geleden in geslaagd alle ‘watertappunten’ van de drinkwaterinstallaties – en die van de koeltorens – in het ziekenhuis te inventariseren en digitaal in een systeem te zetten, met de eerste de beste renovatie in 2015, kon hij opnieuw aan de slag. “Met dit verschil dat toen ook de wetgeving op dit gebied veranderde.” Om die reden besloot het Laurentius vorig jaar op zoek te gaan naar een BRL 6010-gecertificeerd bedrijf voor een nieuwe risicoanalyse en een beheersplan. Dit alles conform de wettelijke bepalingen in de Drinkwaterregeling.

Waarom Blygold?

Het streekziekenhuis koos voor Blygold. “Zij verzorgden al onderdelen van het onderhoud van onze drie koeltorens; we wisten echter niet dat hun Lab specialist was in legionellapreventie.” De keuze voor Blygold zat ‘m vooral in de expertise, verklaart Bemmelmans. “Van meet af aan merkte ik dat ze veel kennis hebben op dit gebied; van zowel de huidige wetgeving als van water en wat water doet in leidingen.”

En omdat het Laurentius serieus werk maakt van legionellapreventie, heeft deskundigheid van het gecertificeerde bedrijf de hoogste prioriteit.

Werkzaamheden

Blygold heeft samen met het Laurentius inmiddels een hernieuwde risico-inventarisatie uitgevoerd van enkele duizenden ‘tappunten’, zowel in de drinkwaterinstallatie als in de koeltorens. Daarbij is een aantal adviezen gegeven: “Dat zijn diverse finetune maatregelen, zoals onjuiste aftakkingen, onjuiste appendages en allerlei andere wenselijke-, of aanbevolen maatregelen.” Tegelijkertijd heeft Blygold een beheersplan opgesteld, hierin worden alle periodieke controlewerkzaamheden benoemd, zoals o.a. keerklepcontroles, watertemperatuurmetingen, legionellamonstername en (wekelijkse) spoelcontroles.

Toekomst

Het Laurentius is al jaren vrij van legionella. “En dat willen we zo houden, tot in lengte van jaren.  Ook daarom kennen we in dit ziekenhuis een aparte legionella-commissie, die daar scherp op toeziet.” Maar ook zonder deze werkgroep, ontsnapt er niets aan het oog van Bemmelmans. “Ik werk hier 38 jaar en ken alle hoeken en gaten van het ziekenhuis, en dus ook alle watertappunten, wc’s, kraantjes, enzovoort. Wij zijn uiterst waakzaam op allerlei afwijkingen en proberen op deze manier legionella buiten de deur te houden. Punt!” Tegelijkertijd realiseert deze medewerker Technische Dienst zich maar al te goed dat renovaties en nieuwbouw tot het DNA behoren van het Laurentius. “Dus zijn we hier nooit klaar en kunnen we ons niet beperken tot uitsluitend ‘beheren’.”

Herkenbaar?

Herkent u zich in de situatie van het Laurentius Ziekenhuis? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

  • Legionella Risicoanalyse en Beheersplan
  • BRL 6010-gecertificeerd bedrijf
  • Specialist in legionellapreventie

“Naast hun vakkundigheid en expertise, valt het mij op dat ze veel tijd en aandacht besteden aan communicatie. Ze doen dit in alle openheid, transparantie en nauwkeurigheid. Dat waardeer ik, omdat je uitsluitend op deze manier de waterkwaliteit optimaal houdt. Tegelijkertijd merk ik dat zij een vergelijkbare fascinatie hebben: voor techniek, maar ook in stiptheid en degelijkheid. We spreken echt dezelfde taal, hebben dezelfde wens: dat maakt het samenwerken makkelijk en fijn.”