Gemeente Groningen neemt Legionella serieus

Namens de gemeente Groningen, beheert en exploiteert de Werkmaatschappij Sport & Recreatie (WSR) drie zwembaden en een sportcentrum in deze stad. Voor al deze locaties gelden strenge regels op het gebied van Legionella. “Er komen hier jaarlijks één miljoen bezoekers; die willen risicoloos kunnen sporten. En terecht”, aldus Frans Elderman, planner & coördinator van de TD van de WSR.

Aanleiding

“In 2008 voerde het toenmalige Ministerie VROM een inspectie uit op Legionellabeheer op één van onze locaties. Hoewel er in de drink- en zwembadinstallatie geen sprake was van acuut gevaar, hadden we wel eens last van Legionella in de koeltorens en zaten we met onze waarden af en toe iets te hoog. Bovendien bleek onze administratieve werkwijze enige hiaten te bevatten. Daarop hebben we besloten een compleet nieuwe start te maken met het aanscherpen van onze Legionella Risicoanalyse en Beheersplannen voor alle locaties en het opstellen en uitvoeren van heldere implementatieplannen voor het beheer.”

Oplossing

“Een adequaat Legionellabeleid is verplicht, voor zwembaden en sporthallen. Zo moeten we een Risicoanalyse en Beheersplan op laten stellen door een gecertificeerd bedrijf. In onze situatie geldt dit voor zowel de drinkwater- als voor de zwembadinstallatie. Daarnaast moet je deze plannen vanzelfsprekend uitvoeren, dus deels doen we dit vanwege wetgeving. Tegelijkertijd nemen we onze verantwoordelijkheid serieus als het om Legionella gaat. Wij willen onze bezoekers en medewerkers beschermen en 100% garantie geven. Op deze manier doen we dat en laten we andere overheden ook zien hoe je deze problematiek kunt oplossen.”

Waarom Blygold?

“Blygold verzorgt al jaren het onderhoud van de luchtbehandelingskasten van de sporthal en de zwembaden. We weten dus hoe ze werken, dat schept vertrouwen. Toen wij van hun deskundigheid op dit gebied hoorden – en van hun accreditatie – hebben we hen meteen gevraagd ons te helpen.”

Werkzaamheden

“Naast het opstellen van een eenmalig Legionella Risicoanalyse en Beheersplan voor de zwembad- en drinkwaterinstallaties van alle locaties, voeren ze sindsdien elk jaar een keerklepcontrole uit, ook weer op alle locaties. Daarnaast hebben we alle natte koeltorens chemisch technisch laten reinigen. Juist in een koeltoren, waarbij water wordt verneveld, verspreidt zo’n Legionellabacterie zich relatief eenvoudig over de omgeving. Door het plaatsen van een aantal preventieve AOT-Aqua+’s, houden we de Legionellabacterie nu buiten de deur. Tot slot hebben we een aparte medewerker aangesteld, die primair verantwoordelijk is voor het totale Legionellabeheer op alle locaties. Daarnaast zijn alle medewerkers van de TD vanzelfsprekend in staat deze werkzaamheden over te nemen, zodat de continuïteit gewaarborgd is.”

Resultaat

“We zijn Legionella-vrij! Ook in de koeltorens. En dat nu al jaren. Onze zwembaden, douches en drinkpunten zijn 100% veilig, daar gaat het primair om. Toch zijn we er nag niet helemaal. We willen voor de implementatie van alle plannen naar een meer praktische uitvoerbaarheid. Voor een relatief grote gemeente is dat altijd lastig.”

Toekomst

“We gaan op deze manier door, zeker weten. Er komen jaarlijks een miljoen bezoekers naar deze locaties, die willen risicoloos kunnen sporten. En terecht. Bovendien realiseren wij ons maar al te goed dat je heel veel ellende over je heen krijgt, als er opeens wel besmetting is geconstateerd. Dat willen we hier niet.”

Herkenbaar?

Herkent u zich in de situatie van de gemeente Groningen? Wilt u voor uw medewerkers en bezoekers ook een Legionella-vrije omgeving? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

  • Legionella Risicoanalyse en Beheersplan
  • Reiniging Koeltorens
  • Plaatsen van AOT Aqua+

“De kennis van Blygold, ook op het gebied van Legionella, is indrukwekkend. Ze hebben meerdere specialisten in huis en investeren intern onophoudelijk in scholing. Verder werken ze met korte lijnen en een aanspreekpunt. Dat laatste is erg aangenaam.”