Tropenmuseum kan weer 45 jaar vooruit!

Wie ooit in het Tropenmuseum is geweest, herinnert zich het hoofdgebouw zonder enige twijfel. Om het binnenklimaat in dit iconische monument optimaal te houden, werden eind vorig jaar 12 lbk’s door Blygold gerenoveerd en verduurzaamd. De lbk’s waren gemiddeld 45 jaar oud! Is dat een probleem? Nee!

De historie van het Tropenmuseum gaat terug tot 1864, toen op particulier initiatief in Haarlem het Koloniaal Museum werd opgericht. In 1910 werd besloten dit museum te verplaatsen naar Amsterdam en uit te breiden met een onderwijskundig instituut. In 1950 veranderde de naam definitief in KIT en kwam het instituut onder de hoede van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf die tijd kreeg het hoofdgebouw ook een uitbreiding met o.a. een hotel. In de afgelopen decennia groeide het Tropenmuseum uit tot een multidisciplinair kennisinstituut voor internationale, economische en interculturele samenwerking en trekt het jaarlijks zo’n 140.000 bezoekers.

Aanleiding

Al deze mensen roemen het prachtige hoofdgebouw om zijn architectuur, om zijn uitstraling, maar zeker ook vanwege de ideale klimatologische omstandigheden. Om dit laatste zo te houden, kreeg Linthorst Techniek eind 2022 onder andere de opdracht om de bestaande klimaatinstallatie van het hoofdgebouw aan te passen aan de eisen van deze moderne tijd. “Het KIT wilde verduurzamen, en fors ook!” aldus Arend Jan Kamphuis, Engineer en Werkvoorbereider. Belangrijk onderdeel van deze wens was de renovatie van de 18 luchtbehandelingskasten van het hoofdgebouw. “Daarbij zijn om budgettaire redenen de lbk’s ingedeeld naar conditie en urgentie. Oftewel, de kasten met de meeste klachten en die met de meeste draaiuren, zouden het eerste aan bod komen.

Om tot deze indeling te komen, vroeg Linthorst ondersteuning van Blygold. “Onze eerste opname was in november 2022,” vertelt Sjaak van Hoorn, Salesmanager Blygold Schiphol. “Toen hebben we alle lbk’s van top tot teen onderzocht. Hoewel de gemiddelde leeftijd van deze kasten rond de 40 à 45 jaar was, waren er ook exemplaren uit ’75 en ’76: dus bijna 50 jaar oud!” Maar aangezien het framework van alle kasten nog in tact was, kwamen alle lbk’s in aanmerking voor een grondige renovatie. Dat was maar goed ook, want het alternatief om nieuwe lbk’s te installeren, kon niet worden uitgevoerd. “Door de nieuwe wet- en regelgeving zijn nieuwe lbk’s gemiddeld 1,5x zo groot als deze exemplaren,” zegt Kamphuis. “Die marges ontbraken in alle technische ruimtes van het hoofdgebouw.”

Waarom Blygold?

Omdat Linthorst Techniek nog nooit echt met Blygold had samengewerkt, was Arend Jan Kamphuis wel benieuwd naar de werkwijze en werkhouding van Blygold. “Inmiddels kan ik zeggen dat ik aangenaam verrast ben door de manier van samenwerken, maar ook door hun technische kennis”!

Werkzaamheden

Na een grondige inspectie, een uitgebreide rapportage en een intensieve voorbereiding, ging Blygold in november vorig jaar van start met de uitvoering. Aangezien het museum ook in deze periode toegankelijk bleef voor het publiek – en de luchthuishouding, temperatuur en bevochtiging dus op peil moesten blijven – werden er steeds twee kasten tegelijk gerenoveerd.

De werkzaamheden bestonden onder meer uit het vervangen van alle roestige onderdelen, het coaten van de binnenzijde, het aanbrengen van de nieuwe filterframes, het ombouwen van de ventilatorsectie naar energiezuinige EC-ventilatoren, het vervangen van de verwarmings- en koelbatterijen zodat deze geschikt zijn voor lagere CV temperaturen en koelen op een WKO, etc.

Toekomst

Nog voor de jaarwisseling, zijn de 12 gerenoveerde lbk’s inmiddels opgeleverd. De totale duur van de uitvoering heeft hierdoor slechts 5 weken in beslag genomen. “Deze korte tijdspanne heeft ongetwijfeld te maken met de grondige voorbereiding van Blygold,” legt Kamphuis uit. “Door nagenoeg elk detail tijdens de inventarisatie op te nemen en te noteren, besparen ze tijdens de uitvoering, veel tijd. Dat is zeker een pluspunt!”

Herkenbaar?

Herkent u zich in de situatie van het Tropenmuseum? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

  • Levensduurverlenging
  • Geen risico’s voor de luchtkwaliteit
  • Klimaatinstallaties voldoen aan de eisen van de moderne tijd

“Omdat Linthorst nog nooit echt met Blygold had samengewerkt, was ik wel benieuwd naar hun werkwijze, en naar hun werkhouding. Inmiddels kan ik zeggen dat ik aangenaam verrast ben door de manier van samenwerken, maar ook door hun technische kennis. Er is geen probleem te complex voor hen, ze komen altijd met een oplossing. Die servicegerichte benadering spreekt mij erg aan. Tegelijkertijd zie ik in het ontbreken van een adequate planning, wel een verbeterpunt. Ik miste af en toe een gezamenlijke weekplanning; die was nodig omdat meerdere partijen er tegelijkertijd mee bezig waren en een verkeerde afstemming tot tijdverlies lijdt.”