UMCG ziet warmtewiel niet als sluitpost

“Hoezo…’t is maar een warmtewiel?” Volgens Arjan Wiegers, Adviseur technisch beleid van het UMCG, is een warmtewiel allesbehalve de sluitpost op de klimaatinstallatie. Daarom liet het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek doen naar de prestaties en het rendement van 55 warmtewielen. Op basis hiervan werd de ene helft gereinigd en de andere helft vervangen. “Nu plukken we de vruchten van deze operatie, met optimale ventilatiecapaciteit en een aanzienlijke besparing op het energieverbruik als gevolg.”

Aanleiding

“Een paar jaar geleden stonden we voor de vraag hoe we het beheer op onze warmtewielen beter konden organiseren. Aanvankelijk dachten we ze ‘gewoon’ even te reinigen, maar we realiseerden ons dat we daarvoor te weinig inzicht hadden in hun individuele prestaties en rendement. En aangezien de ouderdom van de warmtewielen – en het soort warmtewielen – nogal varieert, hadden we behoefte aan specifieke data om de juiste keuze te maken: onderhoud of vervangen? Blygold heeft toen onderzoek gedaan naar de conditie van de warmtewielen: ze keken naar corrosie, slijtage en vervuiling, zowel aan de oppervlakte, als inwendig. Ook hebben ze de aandrijvingen onderzocht en hersteld, regelingen geoptimaliseerd en motoren, afdichtingen en lageringen vervangen.”

Oplossing

“De meeste warmtewielen zagen er op het eerste gezicht goed uit, maar het gemeten prestatie- en rendementsverlies was bij een aantal toch fors. We hebben daarop per wiel een afweging gemaakt tussen reinigen en vervangen. Dat kon, omdat we van elk warmtewiel exacte cijfers hadden over vervuilingsgraad, prestaties en energieverlies. Door deze getallen af te zetten tegen de leeftijd van het warmtewiel, de vervuilingssnelheid en tegen de kosten voor reiniging en vervanging, hebben we uiteindelijk besloten 28 warmtewielen te reinigen.”

Waarom Blygold?

“Blygold is al jaren voor ons een betrouwbare ‘sparringpartner’. Ze hebben specifieke expertise op het gebied van warmtewielen en hadden destijds een nieuwe reinigingstechniek ontwikkeld. Omdat het UMCG zich profileert als lerende en onderzoekende organisatie, staan wij open voor nieuwe technieken. Als overtuigd vakidioot met veel ervaring, paste Blygold in ons plaatje.”

Werkzaamheden

“Blygold heeft een innovatieve techniek ontwikkeld, waarmee door een combinatie van water en perslucht de vervuiling uit het warmtewiel wordt gedrukt. In vergelijking tot de traditionele reinigingsmethodiek met stofzuigers, is deze volledig geautomatiseerd, volstrekt uniek en zeer effectief.”

Resultaat

“We hebben de efficiency van onze warmtewielen naar een maximaal niveau gebracht. Daarnaast hebben we op een voordelige manier de levensduur van een groot aantal warmtewielen verlengd, zowel technisch als economisch. Tegen gebouweigenaren en installateurs die zeggen: ‘Ach, het is maar een warmtewiel, dat maakt niet zoveel uit’, zeg ik nu: ‘Onzin, de impact van warmtewielen op het energieverbruik is juist groot’.”

Toekomst

“De volgende ronde controlemetingen op de warmtewielen is alweer ingezet. En als ook daaruit blijkt dat een aantal een grondige reiniging nodig heeft, zullen we niet aarzelen Blygold hiervoor te vragen.”

Herkenbaar?

Herkent u zich in de afweging van het UMCG? En in hun keuze? Als u ook het reinigen en upgraden van uw warmtewielen overweegt, neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

  • Onderzoek naar 55 gebruikte warmtewielen
  • Innovatieve reinigingstechniek
  • Efficiency warmtewielen geoptimaliseerd

“Het upgraden heeft aantoonbare resultaten opgeleverd. Daarbij is de overlast minimaal geweest en zijn de werkzaamheden snel en laagdrempelig uitgevoerd.”

Arjan Wiegers
Adviseur technisch beleid UMCG