Militairen staan aan veel risico’s bloot. Daarom doet het Ministerie van Defensie er van alles aan onnodige gevaren in oorlogsgebieden uit te sluiten. Om besmetting van micro-organismen in de kiem te smoren, bestelde Defensie kort geleden daarom een mobiele AOT-Aqua  voor vredesmissies. 

Nederland neemt sinds de 2e WO in internationaal verband deel aan vredesmissies. De meest bekende zijn: Golfoorlog, Burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en Afghanistan. Tijdens dit soort operaties – en in dit soort oorlogsgebieden – zijn de werkomstandigheden vaak allesbehalve optimaal. Om de gezondheid van Nederlandse militairen niet onnodig verder in gevaar te brengen, besteedt het Ministerie van Defensie veel aandacht aan hygiëne en dus ook aan schoon water voor drinken en sanitair. Zo drinken militairen uitsluitend water uit ingescheepte flessen. Om ook tijdens het douchen, het scheren en het wassen, besmetting door micro-organismen in het sanitairwater uit te sluiten, koos het Ministerie van Defensie onlangs voor de Blygold AOT-Aqua .

3 redenen
De keuze van Defensie was vooral gebaseerd op de effectiviteit van dit poortwachter-systeem. Door de hoge dodingsgraad van micro-organismen (zonder toevoeging van chemicaliën in het water), het extreem lage energieverbruik (160 Watt bij 25m³/h) en het relatief geringe onderhoud, is de Blygold AOT-Aqua bij uitstek geschikt als preventieve techniek voor in drink- en sanitairwater. Ook in oorlogsgebieden, waar de waterkwaliteit juist minder te vertrouwen is.

Mobiele AOT-Aqua 
Om het systeem tijdens vredesmissies mobiel te gebruiken, is deze AOT-Aqua op een speciaal voor Defensie gebouwde skid gemonteerd. Door het lage energieverbruik is in de schakelkast een eenvoudige UPS ingebouwd, zodat het systeem bij stroomstoringen tot 8 uur blijft doorwerken. De robuuste skid (RVS-frame) zorgt voor een goede bescherming van het systeem (en schakelkast) tijdens het transport en de plaatsing. Het is voor het eerst dat dit systeem ook mobiel wordt gebruikt.