Negen jaar geleden was een team van Blygold te gast op het grootste cruiseschip ter wereld. Tijd voor ontspanning was er echter niet, er moesten vier koelbatterijen van de Queen Mary 2 met PoluAl gecoat worden, uit voorzorg om corrosie te voorkomen.

De Queen Mary 2 is het vlaggenschip van de Britse rederij Cunard Line. Dit grootste – en tevens meest kostbare – cruiseschip ter wereld, meet 345 meter lang en biedt onderdak aan bijna 3000 passagiers. Het herbergt vijf zwembaden, twee casino’s en meer dan tien restaurants. Toen in 2005 groene koperoxide geconstateerd werd op één van de koelbatterijen, sloeg Klima France, producent van luchtbehandelingsapparatuur – en betrokken geweest bij de realisatie van dit luxe schip in 2003 – alarm. De groene koperoxide wees namelijk op corrosie. Om te voorkomen dat deze invloed zou hebben op de werking van de elektromotoren, werd uit voorzorg de koelbatterij behandeld.

Hamburg
Dit gebeurde in de haven van Hamburg, tijdens een speciaal daarvoor gemaakte onderhoudsafspraak. Het betrof hier 4 onbehandelde koperen koelbatterijen, gesitueerd in de machinekamer van de boot. Hoewel deze batterijen relatief nieuw waren, was sprake van aantasting door de zeelucht. Dus zijn ze gereinigd en vervolgens gecoat. De totale operatie duurde drie dagen, daarna zette het grootste cruiseschip ter wereld weer koers richting zee.

Vervolg
Sinds deze operatie, wordt Blygold voor vergelijkbare werkzaamheden ook ingeschakeld op andere cruiseschepen, zoals op de Queen Elizabeth 2 en de Crystal Serenity. Daarnaast is Blygold sinds 2005 actief in de offshore-industrie, op booreilanden en op zogenaamde pijpenleggers, zoals de Lorelay.