ICT is voor elke organisatie cruciaal. Zeker ook voor de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Als temperaturen oplopen en het rendement van installaties dalen, is het tijd om in te grijpen. 

Spie is ‘huisaannemer’ van de TUE voor alle W-installaties. In totaal beheert Spie 34 gebouwen op het terrein. In een van deze gebouwen zetelt de ICT-infrastructuur van de universiteit. ‘Een kritische ruimte,’ noemt Dion van Wanrooy, Werkvoorbereider & Calculator bij SPIE, deze locatie. Niet in de laatste plaats omdat de installatie ook een deel van de ICT aanstuurt van de gemeente Eindhoven. “Monsters die wij regelmatig afnemen, gaven vorig jaar aan dat de vier koelbatterijen ernstig waren vervuild; hierdoor was het rendement van de installatie sterk gereduceerd, tot iets meer dan 50%.”

1 voor 1
Om uitval en storingen te voorkomen, adviseerde SPIE de koelbatterijen snel en zorgvuldig te laten reinigen en coaten. De TUE volgde het advies op en gaf het plan de hoogste prioriteit, zodat Blygold in december al met de werkzaamheden kon starten. Ondanks de inzet van een extra mobiele noodkoeling, zijn de koelbatterijen 1 voor 1 gereinigd en gecoat. “Je kunt ze niet tegelijk behandelen, de noodkoeling is wat dat betreft onvoldoende om de totale ICT-infrastructuur binnen de TUE op het vereiste niveau te houden.”

Resultaat
De werkzaamheden hebben hierdoor ruim 1,5 week in beslag genomen. Ruim twee maanden later blikt Van Wanrooy tevreden terug. “De uitvoering is exact volgens ons gezamenlijke plan verlopen. Ook Blygold werkt volgens het principe: afspraak is afspraak. Dat is nodig, want ICT luistert nauw in zo’n grote organisatie.” Ook met de resultaten is hij blij. “We halen alle checkpoints op temperaturen weer ruimschoots. En voor wat betreft het rendement van de installatie; ik schat in dat we op 90% rendement zitten!”