Glycol wordt vaak gebruikt als antivries. In auto’s, maar ook bij tal van koel- en verwarmingssystemen. Om te voorkomen dat leidingen, maar vooral ook warmtewisselaars kapot vriezen, verzorgt Blygold LAB een glycol-analyse. Hierbij wordt de vorstbeschermingsgraad van het glycol in het koelwater vastgesteld. Aangezien deze vloeistof in de loop der jaren in kwaliteit achteruit gaat en zurig wordt, is het noodzakelijk deze analyses regelmatig uit te laten voeren. “Om zekerheid te hebben adviseren wij deze controle elk jaar uit te voeren,” aldus Matthijs Westerlaken, Technisch Adviseur Blygold Lab.

Labonderzoek
Tijdens zo’n controle, staat de vorstbescherming en kwaliteit van het glycol centraal. Wij kunnen vaststellen om welk type glycol het gaat: is het propyleenglycol, diethyleenglycol, monoethyleenglycol, triethyleenglycol of tripropyleenglycol? Dit is belangrijk als je wilt bijvullen of wilt vervangen.” Daarnaast doet Blygold LAB onderzoek naar de vorstbeschermende kracht en dus naar de kwaliteit van het glycol. “Daarbij letten we op de volgende parameters: gewichtspercentage glycol, zuurgraad (pH), ijzer, koper, neerslag en kleur.”

Resultaten
Het nemen van monsters is binnen een dag uitgevoerd. “De resultaten laten langer op zich wachten,” vertelt Westerlaken. “Meestal is de analyse op kwaliteit binnen vijf werkdagen afgerond, en die op typering binnen 10-12 werkdagen. Afhankelijk van de resultaten, adviseren wij een installateur of een specialist (Blygold Nederland) in te schakelen. Die resultaten geven overigens ook een indicatie op corrosie. Is deze kans nadrukkelijk aanwezig, dan zie je de nadelige gevolgen hiervan direct terug in een stijgend energieverbruik, maar ook in het aantal ‘opstoppingen’ van het systeem. Ook dan moet je ingrijpen, bij voorkeur zo snel mogelijk.”