PoluAl High Temp, bescherming tegen corrosie tot 550 °C (1022 °F)

Verbranding en andere productieprocessen resulteren meestal in de uitstoot van gassen met hoge temperaturen. Deze gassen verontreinigen niet alleen het milieu door hun chemische samenstelling, de warmte veroorzaakt tevens thermische vervuiling. Om thermische vervuiling en buitensporig energieverlies via rookkanalen te voorkomen, moeten deze gassen worden afgekoeld.

Dit is mogelijk met behulp van warmte-terug-winningsystemen, die onder zware omstandigheden kunnen functioneren. Aangezien de temperatuur, vochtigheidsgraad en chemische concentraties hoog zijn, zullen de meeste metalen snel corroderen. Zwavel en stikstof zijn bij uitstek stoffen die schade door corrosie in de hand werken en versnellen.

Zonder & met Blygold PoluAl High Temp

Wat is PoluAl High Temp?

Blygold PoluAl High Temp is een warmtegeleidende corrosie werende coating, die metalen optimaal beschermt. Ook is deze coating bestand tegen temperaturen tot 550 °C (1022 °F).

  • Hoge chemische weerstand

  • Tot en met 550 °C (1022 °F)

  • Drievoudige levensduur

  • Verwaarloosbare drukval

  • Warmtegeleidend

Blygold applicatie

De warmtewisselaar is één van de meest kwetsbare onderdelen van het systeem aangezien deze zeer gevoelig is voor condensatie, hetgeen resulteert in oppervlaktevervuiling. Blygold heeft deze speciale coating ontwikkeld om dit belangrijke onderdeel van het warmteterugwinningssysteem te beschermen tegen zware corrosie. Blygold PoluAI High Temp voorkomt capaciteitsverlies en snelle slijtage van de warmtewisselaar. De coating kan worden aangebracht op staal, aluminium, zink en roestvrijstaal (met speciale behandeling).

Technische informatie

Behandeling:Blygold PoluAl High Temp
Coating type:Aluminium siloxaan pigment
Kleur:Zilver
Voorbehandeling:Blygold passiveringsbehandeling
Temperatuurbereik (droog):0 °C t/m 550 °C (32° t/m 1022 °F)
Ondergronden:Staal en aluminium
ASTM B117:1.500 uur (neutrale zoutsproeitest)
ASTM B-287:1.500 uur (zoutsproeitest met zuur)
Kesternich (2.0 ltr SO2):24 cycli
Laagdikte:50 μm (2 mil)
Drukval:0-5% (afhankelijk van de lamel geometrie)
Thermische weerstand:0-3% (afhankelijk van de lamel geometrie)
Applicatie:Gekwalificeerde Blygold Application Engineer
UV-bestendigheid:Uitstekend
Hechting (cross hatch):0 (Europees) 5b (USA)

Interesse in Blygold coating?