Verbeteren is ons vak

Het verbeteren van een klimaatinstallatie is een slimme investering. Uitgangspunt is de inzet en output aan te passen naar de eisen van deze tijd en om het energieverbruik te minimaliseren. Het resultaat is minder milieubelasting en kostenbesparing. En zo komt u meteen tegemoet aan wettelijke eisen met betrekking tot het Energielabel.

Blygold start campagne over Energielabel C

kortgeleden is het thema ‘Blygold verbetert’ gelanceerd. Hiervoor is een animatie gepresenteerd die gebouweigenaren attent maakt op de mogelijkheden om met Blygold’s upgrade-oplossingen kostenbesparend aan Label C te voldoen.

Om de economische levensduur te verlengen is het noodzakelijk naar de techniek te kijken. Veelal is een installatie na jarenlang goed te zijn onderhouden niet versleten. Maar qua prestaties en energieverbruik loop je op een gegeven moment natuurlijk hopeloos achter. Blygold heeft een eigen concept ontwikkeld voor het optimaliseren en renoveren van cruciale onderdelen van uw ventilatiesysteem. In dit concept wordt maatwerk geleverd binnen een acceptabele tijd en voor een veel lagere prijs dan wanneer u de luchtbehandelingskast zou vervangen.

Prestatie en prijs zijn de belangrijkste redenen om een upgrade te overwegen. De specialisten van Blygold kunnen u tot in detail vertellen wat hiervoor nodig is en hoe een renovatie/upgrade in zijn werk gaat.

5 redenen om te kiezen voor renovatie in plaats van nieuwbouw:

1) Minder energieverbruik, dus lagere kosten

2) Alle kritische onderdelen worden vervangen, dus minder storingsgevoelig en bovendien garantie

3) In de nieuwe set-up voldoet de installatie aan het hoogste energielabel

4) Geen bouwkundige installatiekosten, hergebruik van constructiedelen en dus nauwelijks milieubelasting

5) Esthetisch en technisch is de installatie nieuw met alle voordelen voor de gezondheid van medewerkers

Energielabel C

Onze specialisten vertellen u wat u moet doen

Een upgrade kan onderdeel zijn van het Life Cycle Maintenance programma. Hierin neemt Blygold 15 jaar lang de verantwoordelijkheid voor uw (bestaande) installatie op het gebied van prestaties en wettelijke verbruikseisen. Uw huidige installatie wordt helemaal omgebouwd naar de eisen van deze tijd en zal beter functioneren dan ooit tevoren.

“De  upgrade heeft al onze verwachtingen overtroffen:  goedkoper, zuiniger en Blygold neemt het volledige onderhoud ”

Over Energielabel C

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2023 geldt energielabel-C als minimumeis. 

Voor de gebouwde omgeving bestaat de wens dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Dit Europese streven is overgenomen in het Energieakkoord. Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben. Energie efficiëntie is het sleutelwoord en om energiebesparing te bespoedigen, is eind 2016 door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst bepaald dat in 2030 alle kantoorgebouwen over energielabel C moeten beschikken.

Energielabel C-verplichting
De energielabel C-verplichting zal ingaan per 1 januari 2023 en geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Voor de gebouwgrootte is een ondergrens ingesteld van 100 m2 BVO. De energielabel C-verplichting komt neer op een Energie Index van maximaal 1,3 (lager = zuiniger). Monumenten zijn vooralsnog uitgezonderd. De minister bekijkt of gebouwen met een andere functie, zoals winkels, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

Blygold en Energielabel C
Met technische specialisten is Blygold uw partner voor het energielabel van de klimaatinstallatie. Wij hebben duurzame oplossingen voor het renoveren en verbeteren van de bestaande installatie. Hiermee bieden wij een interessant alternatief voor nieuwbouw.

Voorbeelden van verbeteren

Wij laten u graag werk zien waar we trots op zijn. Verbeterde installaties, mooie nieuwe technische componenten, gerenoveerde kasten. Onze technisch adviseurs komen graag langs om onze portfolio te laten zien en vragen te beantwoorden. Naast complete installaties kan er ook op onderdelen worden verbeterd:

  • Warmtewiel
  • Warmtewisselaar
  • Ventilator (Fanwall)
  • Behuizing

Technisch gesproken evalueren de componenten door de jaren heen. Maar met de komst van nieuwe materialen, slimme laagvoltsystemen, energiezuinige motoren, computerbesturing en natuurlijk sensortechnologie is de keuze enorm maar wordt de levenscyclus ook korter. Blygold kiest ervoor om duurzame componenten te gebruiken waarin wij het vertrouwen hebben voor een langdurig en betrouwbare werking.

Gewoon een goed besluit om te upgraden. Op alle fronten zijn we nu beter!

Klantencases