Blygold LAB; allround voor de werkomgeving

Blygold LAB is een onafhankelijk onderzoekslaboratorium, gevestigd in Houten. Al meer dan 25 jaar inspecteren, meten, bemonsteren, analyseren en adviseren wij op het gebied van water- en lucht. Hierbij gaat het om de veiligheid (Legionella), gezondheid (luchtkwaliteit en binnenklimaat) en corrosie (proceswatersystemen).

Lucht: meten en inspecteren van binnenklimaat

Onze dienstverlening op het gebied van lucht en binnenklimaat omvat het uitvoeren van visuele inspecties van HVAC systemen, het microbiologisch bemonsteren en analyseren van lucht en oppervlakken en het uitvoeren van thermisch comfort- en luchtkwaliteitsonderzoeken (o.a. fijnstof).

Water: Risicoanalyse Legionella en andere wateranalyses

Op het gebied van Legionella kunnen wij u van dienst zijn met bemonsteringen, het uitvoeren van Risicoanalyses en het opstellen van Beheersplannen (KIWA BRL 6010 gecertificeerd). Met onze Legionella Quickscan beoordelen we een niet-prioritaire installatie op wet- en regelgeving. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid tot het analyseren van watermonsters op diverse andere parameters voor bijvoorbeeld zwembaden, CV en GWK-installaties en glycolsystemen.

Beheer: Beheersplan en maatregelen

Blygold LAB is KIWA BRL 6010 gecertificeerd voor het opstellen van Legionella Beheersplannen. In dit plan staan maatregelen die Blygold ook desgewenst voor u kan uitvoeren, zoals het doen van temperatuurmetingen, keerklep-controles en het spoelen van leidingen.

Corrosie

Corrosie gerelateerd aan reinheid en veiligheid is ook een werkterrein van Blygold LAB. Voorbeelden zijn de warmtewisselaar waarvan de werking door zwavel en zouten aanmerkelijk verslechterd, en leidingsystemen die door een combinatie van micro-organismen en verschillende metaalsoorten en niet goed geconditioneerd water van binnenuit corroderen.

Lucht

Door de buitenlucht, de ventilatielucht en de ruimtelucht te analyseren geven wij een duidelijk beeld van de hygiënische stand van zaken in uw ventilatiesysteem en in de woon/werkomgeving. Dit onderzoek van bemonsteren en analyseren kan zowel preventief als op verzoek (er zijn bijvoorbeeld klachten) worden uitgevoerd. Microbiologische analyses vinden plaats in ons eigen laboratorium.

Water en Legionella

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven. Het is daarom zaak dit schoon en veilig aan te bieden. Besmetting ligt op de loer als er temperatuurschommelingen zijn in het leidingstelsel, wanneer er langdurige stilstand van water in de leiding is of wanneer er een open systeem is met kans op besmetting van buitenaf. Met name Legionella is een gevaarlijke bacterie zijn die voorkomt in open water en in aangelegde watersystemen.

Beheersmaatregelen

Op grond van het Drinkwaterbesluit zijn prioritaire instellingen (ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, jachthavens en kampeerterreinen) verplicht tot het maken van een Legionella risicoanalyse en het uitvoeren van een Beheersplan.

Blygold LAB kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de diverse Beheersmaatregelen die voortkomen uit het Beheersplan zoals keerklepcontrole.

Interesse in een van onze diensten?