Onderhoud aan klimaatinstallaties

Onderhoud aan installaties doe je niet zo nu en dan. Het is aangetoond duurder om een storing op een ongelegen moment te verhelpen dan deze te voorkomen. Blygold vindt dat als continuïteit en veiligheid in het geding zijn het risico op uitval moet worden uitgesloten, of op een aanvaardbaar niveau moet zijn. Daarom wordt er altijd grondig geïnspecteerd en volgt daaruit een rapport met aanbevelingen.

Voor onderhoud aan klimaatinstallaties biedt Blygold 3 verschillende diensten aan.

 1. Preventief onderhoud
  Preventieve maatregelen kunnen vervuiling en corrosie verminderen of zelfs voorkomen. Daarnaast verkleint het de kans op storing en voorkomt het een stijging van het energieverbruik. Lees verder
 2. Correctief onderhoud
  Correctief onderhoud is nodig om de installatie goed te laten werken en om klachten van gebruikers te voorkomen. Componenten die aan het eind van hun levenscyclus zijn worden (tijdig) vervangen. Dit is de perfecte aanvulling op de preventieve maatregelen. Lees verder
 3. Life Cycle Maintenance
  Life Cycle Maintenance is een combinatie van reiniging, onderhoud en renovatie. Bestaande installaties worden omgebouwd voor optimale prestaties en een zo lang mogelijke levensduur, tegen zo laag mogelijke kosten. Lees verder

Benieuwd naar de mogelijkheden voor onderhoud van klimaatinstallaties?

Voor & Na Onderhoud

Preventief onderhoud

De klimaatinstallatie werkt prima. En juist dan adviseert Blygold (preventief) onderhoud te plegen. Om de zekerheid te hebben dat uw installatie ook goed blijft werken en om uitval te voorkomen.

Preventief onderhouden betekent regelmatig inspecteren. Hierdoor kan Blygold u een actueel beeld geven van de staat van uw installatie. Dit wordt vastgelegd in een rapport. Op basis hiervan kan worden besloten op welke termijn klein- of groot onderhoud moet plaatsvinden, maar ook welke onderdelen of afstellingen kritisch zijn en waar tussentijds aandacht aan moet worden besteed om het goed en veilig functioneren te borgen.

Preventief onderhoud is nodig omdat er altijd vervuiling en kans op corrosie is. Zonder preventief onderhoud ontstaat risico op 3 gebieden:

 1. De klimaatinstallatie zelf wordt een bron van verontreiniging
 2. Voortijdige veroudering van de installatie
 3. Een stijgend energieverbruik

Preventief onderhoud omvat o.a.:

 • Inspectie + rapportage
 • Technisch reinigen van alle oppervlakken
 • Het behandelen doormiddel van een anti-corrosie behandeling op de twincoil, verwarmings- en/of koelbatterijen
 • Reiniging van warmte terugwinsystemen (kruisstroomwisselaars, warmtewielen)
 • Het uitvoeren van een rendementsmeting op het warmtewiel om de conditie en efficiëntie te
  controleren
 • Vervangen van versleten onderdelen
 • Anti-corrosie behandeling van metalen oppervlakken
 • In overleg het renoveren van constructiedelen en afdichtingen
 • In overleg het wisselen en vervangen van componenten als filters
 • Het vervangen van de snaaraandrijvingen op de ventilatoren
 • Het controleren van de periferie (vorstthermostaten, servomotoren, drukverschilopnemers, etc.)

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud is een perfecte aanvulling op het preventieve onderhoudsprogramma van Blygold. Het toepassen van reinigings- en desinfectieprocedures garanderen een schone en hygiënische installatie.

De specialisten van Blygold kennen als geen ander ook de technische componenten die goed moeten zijn afgesteld en tijdig worden vervangen voor optimaal en storingsvrij functioneren. Met nauwkeurige meetapparatuur wordt de installatie perfect afgesteld aan de opdrachtgever opgeleverd. Uiteraard met rapportage en garantie.

Blygold werkt aan vrijwel alle typen klimaatinstallaties en doet dit merkonafhankelijk.

Bij correctief onderhoud worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inspectie en diagnose van de installatie
 • Vooraf opgave van benodigde werkzaamheden
 • Schoonmaken van binnen- en buitenzijde van de luchtbehandelingskast
 • Leveren en plaatsen van nieuwe filters
 • Vervangen, uitlijnen en nauwkeurig afstellen van pulleys en v-snaren
 • Controle van alle componenten, indien nodig het vervangen hiervan
 • Het vervangen van kleppenregisters
 • Het vervangen van warmtewielen
 • Het vervangen van kruisstroomwisselaars
 • Het vervangen van ventilatoren (energiezuinige uitvoering volgens de nieuwste ERP-eisen)

Life Cycle Maintenance

Waren luchtbehandelingskasten vroeger na 15 jaar versleten of gingen ze kapot, tegenwoordig gaat een luchtbehandelingskast wel 30 jaar mee. Mits de onderdelen, die gevoelig zijn voor slijtage, zoals ventilatoren, warmtewielen, maar ook filters, snaren, poelies en geluiddempers, tijdig vervangen worden.

Blygold streeft naar een minimale levensduur van 35 jaar of zelfs langer. Hierdoor zal de cost of ownership aanzienlijk lager uitvallen. Maar een opdrachtgever wil uiteraard wel een ‘nieuwe’ installatie, met optimale prestaties en energieverbruik volgens de nieuwste normen.

De voordelen van Life Cycle Maintenance zijn het besparen van geld, maar ook het duurzaam ondernemen en duurzaam investeren. De eerste besparing is al dat er geen nieuwe installatie het gebouw hoeft te worden ingetakeld met bijbehorende logistieke hindernissen. En hergebruik bespaart grondstoffen en is een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen.

Blygold kan u precies uitleggen hoe een technische upgrade werkt en volgens afgesproken prestatieniveau blijft functioneren.

Life Cycle maintenance samengevat:

 • Inspectie en analyse van de bestaande klimaatinstallatie
 • Planvorming op basis van diagnose en de wensen van de opdrachtgever
 • Renovatie van constructiedelen
 • Volgens nieuwe technische specificaties wordt de luchtbehandelingskast gereviseerd
 • Montage van nieuwe componenten
 • Jaarlijkse conditiemeting bepaald preventief en correctief onderhoud.
 • Na 15 jaar is een besparing gerealiseerd van ca 30%.

“Door een combinatie van technische upgrade en onderhoud, slagen wij er samen met Blygold in de levensduur van menig luchtbehandelingskast hier met 10 tot 15 jaar op te rekken. Let wel, zonder prestatieverlies. Als Royal FloraHolland plukken we al jaren de financiële vruchten van deze bedrijfseconomische keuze om luchtbehandelingskasten te renoveren en niet te vervangen.”

Royal Flora Holland

“Blygold heeft de filters vervangen, de warmtewielen gecontroleerd, lagers vervangen van elektromotoren en ventilatoren. Verder is er – waar nodig – een chemisch-technische reiniging van de LBH en van het warmtewiel uitgevoerd. Ook zijn er in samenwerking met Blygold Lab keerklep controles uitgevoerd en zijn vier reinwatertanks gereinigd. Dit alles past in ons beleid om meerdere werkzaamheden bij minder partijen te leggen, zodat we meer overzicht krijgen en toezicht creëren.”

Meander Medisch Centrum

Kwaliteitscertificering van Blygold

Onderhoud aan een klimaatinstallatie is specialistisch werk. Er is kennis en ervaring nodig om een installatie optimaal te laten functioneren want alles draait om betrouwbaarheid en veiligheid.

Blygold staat voor kennis, kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Dat betekent dat onze producten en diensten in alle opzichten voldoen aan de verwachtingen van de klant. Wij zijn een innovatief bedrijf en binnen onze organisatie wordt er voortdurend kennis opgedaan en gedeeld. Onder andere hiervoor zijn er lidmaatschappen van alle relevante brancheorganisaties.

Om de kwaliteit van onze producten en diensten te borgen, heeft Blygold de volgende certificeringen en lidmaatschappen:

 • ISO 9001

 • VCA**

 • Certificaat aansluiting SIR

 • BRL6010

 • NVRL keurmerk

 • Binnenklimaat Nederland

Interesse in onderhoud door Blygold?