Chemisch Technisch Reinigen

Blygold is SIR-gecertificeerd en dé expert op het gebied van Chemisch Technisch Reinigen (CTR).

Chemisch technisch reinigen is een vak apart. Het veilig en efficiënt verwijderen van vuil, ongewenste en/of verontreinigde stoffen kan gevaarlijk zijn, zeker als deze stoffen brandbaar, explosief of giftig zijn. Bovendien kunnen de werkomstandigheden waaronder dit alles plaatsvindt risico’s met zich meebrengen, zoals in procesinstallaties van chemische fabrieken, raffinaderijen, energiecentrales en scheepswerven. Daarbij mag er geen schade ontstaan aan de installaties en moet de last voor het milieu minimaal zijn.

Om al deze redenen is een SIR-certificaat om het vak van Chemisch Technisch Operator (CTO) uit te mogen voeren, verplicht. Blygold behoort tot een klein aantal bedrijven in Nederland dat Chemisch technisch reinigingswerkzaamheden mag uitvoeren. Al onze CTR-specialisten zijn goed getraind en gecertificeerd om deze werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Chemisch Technisch Reinigen?

Chemisch Technisch Reinigen - BeforeChemisch Technisch Reinigen - After

Voor & Na Chemisch Technisch Reinigen

Wanneer moet je Chemisch Technisch Reinigen?

Chemisch Technisch Reinigen (CTR) met chemicaliën kan nodig zijn bij ernstige organische (bacteriën) of anorganische (kalk, corrosie) vervuiling. Dit zie je vaak terug in cv-leidingen, koeltorens, maar ook bij koel- en glycolwatersystemen, hoogwaardige medische en industriële processen en diverse andere gesloten vloeistofsystemen.

Bedrijven hebben vaak te kampen met capaciteitsproblemen door vervuiling of meten relevante microbiologische overschrijdingen.

In beide gevallen is CTR de oplossing! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

“De kennis van Blygold is indrukwekkend. Ze hebben meerdere specialisten in huis en investeren intern onophoudelijk in scholing. Verder werken ze met korte lijnen en een aanspreekpunt. Dat laatste is erg aangenaam.”

Gemeente Groningen

Binnen drie dagen heeft Blygold bij het Evoluon in Eindhoven het koelsysteem chemisch technisch gereinigd en de glycol vervangen van diverse drycoolers, een platenwisselaar en twee koelmachines.

Evoluon Eindhoven

Kwaliteitscertificering van Blygold

Blygold staat voor kennis, kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Dat betekent dat onze producten en diensten in alle opzichten voldoen aan de verwachtingen van de klant. Wij zijn een innovatief bedrijf en binnen onze organisatie wordt er voortdurend kennis opgedaan en gedeeld. Onder andere hiervoor zijn er lidmaatschappen van alle relevante branche-organisaties.

Daarnaast is Blygold SIR-gecertificeerd. Wij behoren tot een klein aantal bedrijven in Nederland dat Chemisch technisch reinigingswerkzaamheden mag uitvoeren. Al onze ervaren CTR-specialisten hebben de opleiding Chemisch Technisch Operator gevolgd en volgen jaarlijks verplicht additionele trainingen. Ze beschikken over alle productkennis en ervaring om deze werkzaamheden uit te mogen voeren.

Om de kwaliteit van onze producten en diensten te borgen, heeft Blygold de volgende certificeringen:

  • ISO 9001

  • VCA**

  • Certificaat aansluiting SIR

  • BRL6010

Chemisch Technisch Reinigen - VoorChemisch Technisch Reinigen - Na

Voor & Na Chemisch Technisch Reinigen

Wat is Chemisch Technisch Reinigen

In het algemeen betekent reinigen het verwijderen van vervuiling. Chemisch technisch reinigen (CTR) is het verwijderen van ongewenste materie op oppervlakken van een technische installatie met behulp van chemicaliën.

Het resultaat moet voldoen aan een kwaliteitseis. De kwaliteitseis zegt iets over hoe schoon het behandelde oppervlak moet zijn én hoe dat gemeten kan worden.

Soms tasten chemische middelen het behandelde oppervlak van een technische installatie aan, die aantasting zal beperkt moeten blijven. Ook zullen de eigenschappen van het behandelde oppervlak hersteld moeten worden, daarvoor is dan een nabehandeling nodig.

Chemisch technisch reinigen wordt gebruikt op oppervlakken van technische installaties, waarbij een andere reinigingsmethode niet afdoende is. Chemisch technisch reinigen is een zeer efficiënte reinigingsmethode; het kent een korte doorlooptijd, waarbij de chemicaliën overal op de te behandelen oppervlakken kunnen komen.

Veilig werken in een industriële omgeving is essentieel voor de klant, maar ook voor Blygold. Daarom is onze organisatie SIR-gecertificeerd en behoren we tot een klein aantal bedrijven in Nederland dat deze specifieke werkzaamheden mag uitvoeren.

Beitsen en Passiveren

Beitsen

Beitsen is een bewerking waarbij het metaaloppervlak door een geschikt, voor dat materiaal agressief middel (meestal een zuur) wordt aangetast met als doel een gelijkmatig schoon en chemisch reactief metaal oppervlak te verkrijgen.

De beitsbewerking moet niet langer duren dan nodig is om het gewenste effect te krijgen, omdat anders te grote metaalverliezen en te snelle uitputting van het beitsmiddel optreedt.

Spoelen

De meest toegepaste bewerking in de oppervlaktebewerking is spoelen. Na het beitsproces moeten de behandelde producten met veel zorg gespoeld worden. Onvoldoende spoelen is vaak de oorzaak van storingen.

Passiveren (conversielaag aanbrengen)

Om de corrosieweerstand op te voeren worden de behandelde producten gepassiveerd. Daarbij wordt een uiterst dunne oxidefilm gevormd, die anders pas na langere tijd of zelfs helemaal niet zou ontstaan.

Interesse in Chemisch Technisch Reinigen?